Bisdom Groningen-Leeuwarden neemt afscheid van mgr. dr. Van den Hende

14 november 2006

Op vrijdag 10 november 2006 nam het bisdom Groningen-Leeuwarden afscheid van mgr. dr. Van den Hende in verband met zijn benoeming tot bisschop-coadjutor van het bisdom Breda. In een volle St. Jozef kathedraal vond de eucharistieviering plaats met als hoofdcelebrant mgr. dr. W.J. Eijk.

Een avontuur
“Priester worden is in deze tijd een avontuur, bisschop zijn niet minder,” zei bisschop Eijk, “maar u hebt zonder vrees, in vol vertrouwen op de Verrezen Heer Zijn roepstem gevolgd.”
“In het verlengde van uw roeping ligt nu het bisschopsambt. Wij bidden dat u deze nieuwe weg die uw roeping inslaat, ook zonder vrees kunt opgaan, met volledig vertrouwen op Gods liefdevolle Voorzienigheid en de leiding van de Heilige Geest. Mgr. Van den Hende, het beste dat wij u kunnen toewensen is de bede die bij elke wijding terugkeert, namelijk dat: ‘… God, die dit goede werk in u is begonnen, het ook zal voltooien’. Aldus bisschop Eijk van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waar mgr. dr. Van den Hende vicaris-generaal was.

‘Ons gebed voor u’
Tijdens de receptie in Assen kreeg hij als geschenk een bisschopsstaf mee. Vele gelovigen in het diocees hebben hiervoor een bijdrage gegeven. Bisschop Eijk bood haar aan met de woorden: “U bent bisschop tot in eeuwigheid. Nu ligt het niet in ons vermogen u een cadeau te geven dat tot in eeuwigheid meegaat, maar wel geven we u een geschenk mee dat u bij de uitoefening van uw nieuwe herderlijk ambt gedurende de rest van uw leven regelmatig zult gebruiken: het is een bisschopsstaf. We willen hiermee onze dankbaarheid jegens u tot uiting brengen, maar er tevens ook mee uitdrukken dat we – ook al wordt u herder van een ander bisdom – met u verbonden blijven. In dit geschenk ligt namelijk nog een veel belangrijker en dieper geschenk besloten, namelijk ons gebed voor u.”

Lees verder op http://www.bisdomgroningen.nl/ 

Andere berichten