Bisdom en oecumene (reactie bisdom)

26 september 2009

BN/De Stem van zaterdag 26 september opent met een artikel ‘Bisschop, waar bent u mee bezig!’ Het artikel werd geschreven naar aanleiding van een ingezonden brief aan de krant over de nieuwe opzet van de oecumenische viering bij de start van de Vredesweek in de Sint Laurentius kerk in de Jeruzalem parochie in het Ginneken (Breda).

Het bisdom van Breda gaf reeds aan de krant een korte reactie op de ingezonden brief. Naar aanleiding van het artikel in de krant heeft het bisdom een aanvullende verklaring.

De aanvullende verklaring van het bisdom van Breda luidt:
“De bisschop en de vicaris-generaal hebben reeds voor de zomer, ruim voor deze viering in de Vredesweek, contact gehad met de parochie om te spreken over het gezamenlijk vieren van eucharistie en avondmaal. Dit is naar katholiek inzicht nog niet mogelijk. Dit is onder meer neergelegd in het Oecumenisch directorium van de Katholieke Kerk (1993).

Na goed overleg met het pastoraal team en het parochiebestuur is besloten dat de viering een oecumenische dienst van Woord en gebed zou zijn. Dit is vanuit de parochie in gesprek gebracht met de protestantse gemeente. Op deze wijze is tijdig en zorgvuldig overlegd met betrokkenen.

Dit past in het beleid van de bisschop, namelijk om de oecumene te bevorderen samen met de pastorale beroepskrachten en parochiebesturen ter plaatse, en in volledige gemeenschap met de wereldwijde Katholieke Kerk.

Alle christenen hebben de opdracht van Jezus gekregen om één te zijn. Katholieken en protestanten zijn geroepen samen aan de onderlinge eenheid van christenen te bouwen, die nu al zijn fundament heeft in het sacrament van de doop.

In de viering aan het begin van de Vredesweek in de Sint Laurentius kerk bleek de verbondenheid voelbaar ook zonder dat er sprake was van het vieren van de eucharistie. Dat is verheugend en terecht, omdat in de doop die verbondenheid al begint.”
 

Andere berichten