Bisdom en KRO-NCRV maken serie Geloofsgesprekken over benedictijnse spiritualiteit

15 april 2019

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart werd in het Bisdom Breda een serie Geloofsgesprekken opgenomen over benedictijnse spiritualiteit. De opnames, interviews door Leo Fijen, worden uitgezonden door de NPO op 12 mei, 16 juni en 11 augustus.

In het eerste gesprek vertelt Geerten Kok vanwege de bedevaart van het Bisdom Breda naar Italië wat de benedictijnse spiritualiteit voor parochies kan betekenen. De bisdombedevaart (12-19 oktober 2019) staat in het teken van de heilige Benedictus en de benedictijnse spiritualiteit. Aanmelden kan nog tot 1 juni.

Geerten: “’Ora et labora’, bidden en werken, zijn trefwoorden voor die spiritualiteit. In parochies is er vaak veel inzet van parochianen voor de voortgang van het parochieleven, er is veel ‘labora’. Benedictus leert dat voor de goede balans in leven en parochieleven ook ‘ora’ nodig is.” Hij nodigt iedereen van harte uit om mee te gaan: “De bedevaart van het Bisdom Breda voert langs verschillende abdijen naar Subiaco en Monte Cassino. Dit zijn plaatsen waar Benedictus zijn roeping heeft beleefd en gestalte heeft gegeven. De reis van gelovigen en beroepskrachten van het bisdom, met en rond de bisschop, draagt bij aan de verdieping van de onderling band en aan de verdieping van het geloofsleven.”

(Foto’s: Bisdom Breda)

Zuster Martha is abdis van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. Zij vertelt op 16 juni in het Geloofsgesprek over de betekenis van Benedictus en het leven van de zusters. “Wat het meest typerende is van de Regel van Benedictus? Gregorius, die zijn vita heeft geschreven, zegt: de gematigdheid. Maar voor mij is het meer: het niets boven Christus stellen. De Regel laat zien hoe je dat kunt bereiken en geeft daarvoor een richting aan.” Gevraagd naar een woord of zin van Benedictus die eruit springt, vertelt zuster Martha over het begin en de slotwoorden van de Regel. Samen zeggen die: luister … en het zal je gegeven worden.

In het derde gesprek, dat op 11 augustus wordt uitgezonden, vertelt Geert Derkse over de benedictijnse spiritualiteit. Geert Derkse is als leek (oblaat) verbonden aan de benedictijnse St. Willibrordsabdij in Doetinchem. De oud-rector van een middelbare school in Bergen op Zoom sluit in zijn leven zo goed mogelijk aan bij het benedictijnse ritme en gebed. “Benedictus zegt dat je voor het slapengaan het beste Psalm 4, 91, of 134 kunt bidden.” Hij kent ze inmiddels van buiten. “Als je die hebt gebeden, ga je anders slapen. Zoals een kopje ‘goede nacht thee’ zijn dit ‘goede nacht psalmen’.”

Geert Derkse houdt regelmatig lezingen over de benedictijnse spiritualiteit. Ook voor managers, die opveren als ze horen over de kernwaarden uit de Regel, zoals goed luisteren en jezelf elke dag proberen te verbeteren. Geert Derkse: “Maar in de Regel gaat het uiteindelijk maar om één ding: God zoeken. Wat een mens eraan wint als hij God zoekt? Wat wint een mens eraan om van een ander te houden? Mijn leven met God is beter dan het geweest zou zijn zonder God.”

De Geloofsgesprekken worden uitgezonden op NPO2 om 10.15 uur. Daarna volgt om 10.30 uur de uitzending van de eucharistie vanuit de Basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. Pastoor Han Akkermans is hierin de celebrant.

Bekijk de Geloofsgesprekken op:
12 mei: Geerten Kok
16 juni: zuster Martha
11 augustus: Geert Derkse

Andere berichten