Bisdom Breda sluit aan bij mondiale gebed voor Rusland en Oekraïne

23 maart 2022

Op verzoek van paus Franciscus zal op vrijdagmiddag 25 maart om 17:00 uur wereldwijd gebeden worden voor Rusland en Oekraïne. Door middel van een toewijdingsgebed worden de landen aan het Onbevlekt Hart van Maria toevertrouwd. Bisschop Liesen vraagt de parochies in het bisdom Breda aan te sluiten bij dit gebed.

De toewijding vindt plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. De paus zal het gebed met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria bidden tijdens een viering op het feest van de Aankondiging (van de geboorte en menswording van Jezus). Hetzelfde gebed, op dezelfde dag, zal worden gebeden in de bisdommen wereldwijd. Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, zal als gezant van de paus de toewijding in Fatima verrichten.

Fatima
Op 13 juli 1917 verscheen Maria in Fatima aan drie herderskinderen. Bij deze verschijning vroeg zij onder meer om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Na de verschijningen van Fatima vonden er verschillende toewijdingen aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats: op 31 oktober 1942 wijdde Paus Pius XII de hele wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria toe, en later op 7 juli 1952 specifiek Rusland (apostolische Brief Sacro vergente anno). Dit met het oog op de moeilijke situatie van de christenen die gedwongen waren in een atheïstisch communistisch regime te leven.

Later hebben paus Paulus VI in 1964 en paus Johannes Paulus II in 1981, 1982 en 1984 deze toewijding van de hele mensheid vernieuwd. De toewijding in 1984 vond plaats op 25 maart op het Sint-Pietersplein; bij die gelegenheid vertrouwde Johannes Paulus II, specifiek verwijzend naar het verzoek van Onze Lieve Vrouw in Fatima, en in geestelijke eenheid met alle bisschoppen van de wereld, alle volkeren, en “op een speciale manier… die mensen en naties die deze toevertrouwing en toewijding speciaal nodig hebben”, toe aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Paus Franciscus
Een van de herderskinderen, zuster Lucia, heeft In juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zogenaamde geheim van Fatima onthulde, bevestigd dat de toewijding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, in gemeenschap met bisschoppen over de hele wereld.

• Download de officiële Nederlandse vertaling van het toewijdingsgebed (PDF);
• Lees de aanbiedingsbrief (Nederlandse vertaling) van paus Franciscus (PDF);
• Lees ook het bericht op RKKerk.nl en het internationale bericht.

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten