Bisdom Breda presenteert brochure LeefTijd

12 december 2006

Op 11 december 2006 presenteerde het bisdom Breda de brochure LeefTijd over pastoraat met ouderen en de hierbij horende ideeënmap. De brochure is geschreven door de theologe Marianne Merkx. Ongeveer 125 belangstellenden woonden de presentatie bij in hotel Tivoli te Oudenbosch bij.

De voorzitter van de diocesane Commissie Ouderenpastoraat, P. Smittenaar, overhandigde deze brochure aan bisschop-coadjutor Van den Hende en vertegenwoordigers van het ouderenpastoraat. In zijn dankwoord noemde bisschop-coadjutor Van den Hende de ouderdom "een tijd van genade". "We krijgen tijd om het geloof te delen, over generaties heen." 

Marianne Merkx hield een warm pleidooi voor een goede beleidsmatige en organisatorische verankering van het pastoraat met ouderen. Ze liet zien dat de term pastoraat met ouderen niet voor niets gekozen is. "Door de veranderende rol van religie en veranderingen in de samenleving is het pastoraat ook veranderd. Pastoraat met ouderen daagt mensen uit om zich niet als consument  maar als producent van geloof en inspiratie op te stellen. Een pastor kan mogelijk maken dat mensen met elkaar in gesprek komen en zo deelnemen aan elkaars gelovige levensverhaal."

De brochure is tegen de prijs van 8 euro te bestellen bij het bisdom Breda (tel. 076-5223444).

Voorwoord en inleiding van de brochure

 

Andere berichten