Bisdom Breda markeert overdracht bisdomleiding

1 december 2007

Het bisdom Breda markeerde zaterdag 1 december met een feestelijke eucharistieviering in de St. Antoniuskathedraal te Breda het terugtreden van bisschop Muskens en het aantreden van bisschop Van den Hende als tiende bisschop van Breda. De overdracht van de bisdomleiding vond plaats op woensdag 31 oktober 2007 toen paus Benedictus XVI de ontslagaanvraag van bisschop Muskens aanvaarde. Op dat moment werd bisschop Van den Hende de bisschop van Breda.


V.l.n.r. bisschop Van den Hende, diaken De Haas, oud-bisschop Muskens, oud-bisschop Ernst, vicaris-generaal Schoenmakers.

Heilige Geest
In de lezing uit het Johannesevangelie (Joh. 16,5-7.12-13a) belooft Jezus Christus zijn leerlingen de Geest der waarheid, die zal komen als Hij van hen weg is gegaan.
In zijn homilie preekte bisschop Van den Hende over de heilige Geest. De Trooster en de Helper, die door Christus is beloofd, staat de Kerk én opeenvolgende bisschoppen bij door de eeuwen heen.
De apostolische successie, of opeenvolging van bisschoppen, werd zichtbaar in de aanwezigheid van drie bisschoppen van Breda bij de viering. Naast oud-bisschop Muskens concelebreerde ook zijn voorganger oud-bisschop Ernst.

In een woord tot bisschop Muskens prees vicaris-generaal Schoenmakers hem voor zijn betrokkenheid op de samenleving. Deze op zijn beurt plaatste in een kort woord aan het eind van de eucharistieviering zijn afscheid in het teken van de heilige Geest door een gebed te bidden. Zie voor dit gebed van bisschop Muskens de pagina Geloof en leven.

Na de viering maakten velen van de gelegenheid gebruik bisschop Van de Hende te feliciteren. Bisschop Muskens vertrok direct na afloop van de viering voor enkele dagen naar een klooster.


Het wapen van bisschop Van den Hende is aangebracht in de bisschopszetel.


Bisschop Muskens tijdens zijn slotwoord.


Burgemeester Van der Velden van Breda feliciteert bisschop Van den Hende.

(Foto’s: Ramon Mangold/Het Fotobureau)

Andere berichten