Bisdom Breda adviseert parochies i.v.m. verantwoord energieverbruik

10 oktober 2022

Voor de meeste kerkgebouwen adviseert het bisdom Breda om de verwarming gedurende de winterperiode geheel niet te verwarmen. Ook niet een klein beetje of heel kort. Daarnaast roept het bisdom parochies op om vieringen zoveel mogelijk te concentreren in één kerkgebouw. Dit is te lezen in een aanbevelingenbrief die de parochiebesturen in het bisdom Breda hebben ontvangen. Het bisdom drukt parochiebestuurders op het hart om in de financiële begroting voor 2023 rekening te houden met de enorme stijging van de energiekosten.

Verantwoord
De belangrijkste reden van het advies is dat de energiekosten ver buiten verhouding staan met het gerief van een verwarmde kerk. Het getuigt van zorgvuldige omgang met gemeenschappelijke middelen om deze kosten zo veel mogelijk te voorkomen. Het advies schuurt met de inspanning om een gastvrije kerk te willen zijn waar mensen ‘warm’ ontvangen kunnen worden. Hoewel deze zorg begrijpelijk is, zullen kerkbezoekers het ook begrijpen dat het zowel financieel als ethisch onverantwoord is om een verwarmingsinstallatie te laten bulderen, zeker als dit desastreuze effecten heeft voor de exploitatie en veel kerkgangers te kampen hebben met koopkrachtverlies.

Constante temperatuur
Voor interieur, orgels en kerkelijke kunst is het bovendien beter om een zo constant mogelijke temperatuur aan te houden, ook al is deze laag. Snelle temperatuurwisselingen door middel van kortstondige verwarming doen geen goed aan het interieur. In een aantal specifieke situaties is er sprake van bijzondere monumentale zorg. Deze zijn al in beeld en worden begeleid door de afdeling Bouwzaken van het bisdom.

Suggesties
Om zoveel mogelijk kosten te voorkomen, doet het bisdom enkele suggesties. Daarnaast geeft de winterperiode sowieso aanleiding om meer naar elkaar om te kijken, vooral naar de meest kwetsbaren in de samenleving.

  • Om de kosten in de winterperiode substantieel te drukken, adviseert het bisdom om de weekendvieringen in de parochies zoveel mogelijk te concentreren in één kerkgebouw.
  • Geef parochianen een ‘warm welkom’ in de kerk. Geef hen het gevoel dat ze thuiskomen. Dat kan met ondersteuning van enkele vrijwilligers die zich als gastheer of -vrouw opstellen. Kou in de kerk vraagt soms om een andere behoeften, zeker bij ouderen.
  • Leg in de communicatie (parochieblad, mailing en website) uit waarom de parochie de kachel uitzet. Ondersteun deze berichten met cijfers. Roep parochianen op om zich extra warm te kleden als zij in de winter een kerk bezoeken.
  • Bied namens de parochie (warmte)kussens aan. In de H. Antoniuskathedraal van Breda worden hier goede ervaringen mee opgedaan. Het zou een activiteit kunnen zijn van een van de werkgroepen om zelf persoonlijke warmtekussens (of ‘pittenzakken’) te maken op basis van natuurlijke materialen. Op internet zijn veel tips te vinden hoe deze te maken zijn. Het voordeel is dat deze goed in staat zijn lichaamswarmte vast te houden.

Lees ook het nieuwsbericht van 10 oktober 2022 in BN DeStem over dit onderwerp (premium)

Rek met warmtekussens in de H. Antoniuskathedraal – Foto: Bisdom Breda

Andere berichten