Bijzondere herdruk van teksten Titus Brandsma

6 mei 2022

Teksten die Titus Brandsma schreef net na zijn arrestatie opnieuw beschikbaar als bijzondere herdruk. Vanwege de heiligverklaring op 15 mei van pater Titus Brandsma verschijnen bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt. Dit zijn “Het laatste geschrift” en “Mijn cel” met “Dagorde van een gevangene”.

De herdruk van deze boekjes, die voor het eerst verschenen in 1944, is een initiatief van bisschop Van den Hende. Ze worden aangeboden aan parochies in het bisdom Rotterdam. De boekjes zijn op verzoek echter ook voor belangstellenden in het bisdom Breda beschikbaar.

“Het zou na een nacht te Arnhem, hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik in cel 577 op 20 Januari binnengebracht”, schrijft pater Titus op 23 januari 1942. “Den volgenden morgen moest ik om half negen klaar zijn voor het verhoor in Den Haag. In den middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden en zou ik met het oog op mijn gezondheid weer naar huis gaan.” Pater Titus is dan 60 jaar oud. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Hij lijdt onder een chronische ziekte en heeft een laag lichaamsgewicht: “56 kilo, waarvan men voor de kleeding 2 kilo aftrok”, zegt hij daarover, nadat hij in de Scheveningse gevangenis is gewogen.

Bestellen
Parochies en andere belangstellenden die één of enkele exemplaren van de boekjes willen ontvangen, kunnen hiervoor mailen naar bureau@bisdomrotterdam.nl. De boekjes kosten € 1,00 per stuk en worden samen als set verkocht voor € 2,00. Om de verzending eenvoudig te houden, wordt daarbij gevraagd om een gift en wordt geen factuur verstuurd.

Bid de noveen mee
In het bisdom Breda besteden verschillende parochies aandacht aan de heiligverklaring. De Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom bidt vanaf woensdag 11 mei een noveen tot Brandsma. “We bidden deze noveen in de dagen dat Pater Brandsma heilig verklaard zal worden,” aldus het nieuwsbericht op de parochiewebsite. Vicaris Paul Verbeek nodigt alle gelovigen uit om de noveen mee te bidden. Later volgt nog een lezing van hem over Titus Brandsma.

 

Andere berichten