Bijpraatavonden caritas instellingen over armoedeonderzoek

31 maart 2010

Op 9, 15 en 22 maart vonden in de drie dekenaten de bijpraatavonden voor de caritasbesturen plaats. “Het ging er om dat er een vervolg werd gegeven aan de bijpraatavonden van vorig jaar,” vertelt diaken Wim Tobé.

Tobé, die de bijpraatavonden begeleide, is diaken van het bisdom Breda en sinds begin 2010 medewerker van de pastorale dienstverlening voor de ondersteuning van de (inter)parochiële caritas instellingen. Hij is er voor directe ondersteuning aan individuele parochiële caritasinstellingen en regionale caritasbesturen. Verder heeft hij als aandachtspunt de samenhang tussen de diocesane diaconale projecten en de (inter)parochiële caritas instellingen en samenwerking en samenvoeging van caritasinstellingen.

Armoede en schuldenproblematiek
Tijdens het diaconale werkbezoek van de bisdomstaf aan de voedselbank in Roosendaal op vrijdag 22 januari bleek een samenhang tussen de ondersteuning die de voedselbank geeft en schuldenproblematiek. Daarom werd voor deze bijpraatavonden, mede in het kader van het oecumenische armoedeonderzoek waaraan de (inter)parochiële caritas instellingen meewerken, Hub Crijns uitgenodigd.

Armoedeonderzoek
Wim Tobé: “Hub Crijns, directeur van het Landelijk Bureau DISK, lichtte het onderzoek, waaraan de caritasbesturen meewerken, nader toe. Volgens hem is de armoedeproblematiek in Nederland groter dan velen vermoeden. Er is veel verborgen armoede. Crijns reikte de besturen handvatten aan om mensen nabij te zijn.”

Tobé noemt enkele voorbeelden. “Caritas kan mensen wegen wijzen in het woud van regelingen. Daarnaast kan een caritasbestuur verbanden aangaan en verbonden sluiten met de overheid en andere instanties die op het gebied van armoedebestrijding actief zijn.” Diaken Tobé denkt hierbij bijvoorbeeld aan de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en de Stichting Leergeld.

Naast dit punt kwamen de diocesane diaconale projecten aan bod en spraken de aanwezigen over een aantal praktische punten zoals het collecterooster, de Zondag voor de diaconie en de diaconale excursie naar de Roosendaalse Voedselbank. Tobé vond het nuttige avonden, waarop tevens een toelichting kon worden gegeven op de Bisschoppelijke Adventsactie voor 2010.

Andere berichten