Bijeenkomsten met de Diocesane Katholieke Schoolraad

27 november 2008

Begin januari vindt in het bisdom van Breda een serie dekenale bijeenkomsten plaats met de Diocesane Katholieke Schoolraad (DKSR). Hiertoe is deze week de uitnodiging verstuurd met een bijgevoegde gespreksnotitie.

Voor de bijeenkomsten zijn uitgenodigd de besturen van parochies, interparochiële verenigingen en dekenaten in het bisdom van Breda. Daarnaast werden de pastorale teams uitgenodigd, de portefeuillehouders katholieke identiteit in de r.-k. schoolbesturen en identiteitsbegeleiders.

Eerder (in 2006) hebben de Diocesane Katholieke Schoolraad en de bisdomleiding dekenale informatiebijeenkomsten gehouden over het katholiek onderwijs, met name over de relatie tussen de parochie en de school. Deze gesprekken krijgen nu een vervolg.

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers zal de bijeenkomsten openen. Daarna zal Simon Kuyten smm, voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad, de gespreksnotitie toelichten die met de uitnodiging werd verzonden, waarna er gelegenheid is voor gesprek.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond 5 januari 2009 (dekenaat De Baronie), op woensdagavond 7 januari 2009 (dekenaat Zeeland) en op dinsdagavond 13 januari 2009 (dekenaat Het Markiezaat).

 

Andere berichten