Bijeenkomst teamassistenten bisdom van Breda

30 november 2010

Op zaterdagochtend 20 november kwamen de teamassistenten en betaalde secretariële medewerksters van parochies in het bisdom van Breda bijeen. Het was de derde keer dat deze ontmoeting plaatsvond. De bijeenkomst vond plaats in het dekenaat De Baronie, in het parochiecentrum van de H. Michaelkerk.

Benoemingenfunctionaris voor het parochiepastoraat Annemiek Waij: “De functie van teamassistente heeft de laatste jaren een steeds zichtbaarder plek gekregen in de pastorale teams van de samenwerkingsverbanden van het bisdom. Een teamassistente is iemand die secretariële ondersteuning geeft aan het pastoraal team. Zij, tot nu toe is bijna iedereen vrouw, maakt teamverslagen, regelt afspraken voor de pastorale beroepskrachten, maakt soms de roosters, wikkelt correspondentie af, zorgt voor archivering et cetera. De meeste pastorale teams die deze ondersteuning gekregen hebben zijn er enthousiast over. Het geeft hen de gelegenheid zich meer met hun kerntaken bezig te houden.”

De teamassistent(e) is een betaalde functie, die echter niet de vrijwillige inzet van parochianen op de secretariaten van een parochie vervangt. De functie is ter ondersteuning van het pastoraal team. Het betreft altijd een tijdelijke functie voor drie jaar en van maximaal 0,5 fte.

Er zijn op dit moment zijn veertien teamassistentes werkzaam in parochies in het bisdom van Breda. Daarnaast werken er acht mensen als secretariële kracht in parochies. Op de bijeenkomst op 20 november waren ook twee van de drie secretaresses van de dekenale leidingen aanwezig.

De deken van dekenaat De Baronie, Wiel Wiertz, opende de bijeenkomst. Vanuit het bisdom werd informatie gegeven over de functie van teamassistente en rechtspositionele zaken. De projectleider van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, Geerten Kok, gaf informatie over dit beleidstraject, waarmee teamassistente soms direct of meer zijdelings te maken krijgen. Daarnaast was er volop gelegenheid tot uitwisseling.

De teamassistentes worden het komende jaar uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomsten van de dekenaten in januari 2011. Ook werd afgesproken dat de bijeenkomst volgend jaar wordt gehouden op het bisdomkantoor om zo ook nader te kunnen kennismaken met de diocesane diensten van het bisdom.

 

Andere berichten