Bijeenkomst over Navision

17 april 2012

Afgelopen zaterdag organiseerde de afdeling financiën van het bisdom van Breda een bijeenkomst voor degenen die in de parochies de boekhouding verzorgen met de Navision Financiële module. volgens het Navision -systeem.

Gerrit van Dieren en Frans van den Hurk van de afdeling financiën leidden de bijeenkomst. Frans van den Hurk beantwoordde de vragen die door de gebruikers gesteld werden. Deze vragen leidden op hun beurt weer tot uitwisseling van ervaringen.

 “Het ligt in onze bedoeling om een keer per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren,” vertelt Van Dieren. “Navision kent een viertal modules. Er is een module voor de kerkbijdragen, één voor de financiële administratie boekhouding, één voor de kerkledenregistratie en één voor begraafplaatsen. Nu is er een goede mogelijkheid de module “kerkbijdragen” en “de kerkhofadministratie” incl. een rechthebbende administratie die gekoppeld is aan SILA te koppelen aan de Financiële module van Navision,” aldus Van Dieren. “Hierdoor wordt de functionaliteit sterk verbeterd. het systeem gebruikersvriendelijker. We zijn van plan om op niet al te lange termijn een deskundige uit te nodigen en hiervoor een aparte bijeenkomst te organiseren om over die koppeling en de voordelen hiervan uitleg te geven voor de parochies die deze koppeling wensen of hiervan reeds gebruik maken.”

 Hier blijft het niet bij. Op zaterdag 21 april verzorgt de afdeling financiën een dergelijke bijeenkomst over de Navision ledenadministratie.
 

Andere berichten