Bijeenkomst over ‘Laudato Si’ van paus Franciscus

8 september 2015

Bisschop Liesen heeft priesters, diakens en pastorasal werk(st)ers uitgenodigd voor een bijeenkomst in het bisschopshuis rond de encycliek van paus Franciscus ‘Laudato Si’. De ontmoeting vindt plaats op maandag 5 oktober van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur.

Eerst zal pastoraal werker Frans Verkleij spreken over de inhoud van de encycliek vanuit het denken over duurzaamheid. Hij is naast pastoraal werker bioloog en actief in de H. Augustinuparochie rond ‘Laudato Si’.

Daama zal Jos de Kteek ingaan op hoe je, praktisch, duurzaam kunt werken in de parochie, mede gebruik makend van groenekerken.nl. Jos de Kreek is medewerker van het bisdom voor projecten en ICT en heeft een bijzondere belangstelling voor duurzaamheid. Groenekerken.nl is een protestants initiatief van Kerk in Actie en ‘Tear’, dat ook voor
katholieke parochies inspiratie kan geven. Na de inleidingen is er gelegenheid vragen te stellen en verder van gedachten te wisselen.

Pastorale beroepskrachten kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het het Sint Franciscuscentrum E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten