Bijeenkomst rond introductie nieuwe vertaling van het Onze Vader

28 oktober 2016

Het bisdom Breda organiseert op vrijdag 25 november een bijeenkomst over het Onze Vader. De aanleiding voor de bijeenkomst is de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Deze nieuwe vertaling wordt vanaf 27 november gebeden in de liturgie.

Vicaris Paul Verbeek nodigt, mede namens bisschop Liesen, belangstellenden per brief van harte uit: pastorale beroepskrachten, parochiebestuurders, evenals organisten, dirigenten, koorleden en andere geïnteresseerden.

De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de Wereldkerk. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.

Vicaris Verbeek: “Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Het is te begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Toch is het mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden. Om dit feit te vieren organiseren we deze bijeenkomst rond de nieuwe vertaling van het Onze Vader.”

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 25 november van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Johanneszaal van Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven.

Opgeven kan tot vrijdag 18 november via E secretariaat@bisdombreda.nl

Programma
14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.30 uur Opening mgr. Liesen. Inleiding vicaris Verbeek: Heer, leer ons bidden
15.00 uur Inleiding door mgr. Liesen: Nieuwe accenten, nieuwe kansen
15.30 uur Samen het Onze Vader zingen o.l.v. Jan Schuurmans
16.00 uur Afsluiting

Magazine Het Gebed van de Heer
Deze week ontvingen parochies in het hele land een magazine dat verschijnt bij de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Dit magazine werd gemaakt door de Beleidssector Liturgie van de Bisschoppenconferentie en is te koop via de NRL. Deelnemers aan de bijeenkomst op 25 november ontvangen een gratis exemplaar.

Andere berichten