Bijeenkomst in het bisschopshuis over waarden voor beleid en wetgeving

15 maart 2017

De bijeenkomst in het bisschopshuis voor pastorale beroepskrachten in het Bisdom Breda op maandag 6 maart stond in het teken van de sociale leer van de Kerk. Diaken Fred van Iersel verzorgde een inleiding over de dragende waarden waarop het beleid en wetgeving zich kunnen baseren.

Kerk kiest voor slachtoffers
“Jezus Christus koos voor de slachtoffers,” aldus professor Van Iersel. “In elke samenleving kennen we het zondebokmechanisme, waarbij de maatschappij mensen buiten sluit. Jezus Christus is zelf slachtoffer geworden van de heersende machten. Op deze manier doorbreekt God het zondebokmechanisme. De katholieke sociale leer verzet zich tegen sociale uitsluiting,” aldus Van Iersel. “Als de maatschappij mensen uitsluit, roept ze de vraag naar vergelding op en gaat het geweld voort.”

Katholieke sociale leer geeft waarden aan
De katholieke sociale leer formuleert de dragende waarden waarop het beleid en wetgeving zich kunnen baseren,” stelde Van Iersel. Hij illustreerde dit aan de hand van de domeinen waarover de katholieke sociale leer spreekt. Politiek is een ‘strijd van waarden’. Dit blijkt duidelijk in het debat rond de Nederlandse identiteit. De Kerk verzet zich tegen het verheerlijken van volk en natie. Een te sterke nadruk op de Nederlandse identiteit sluit minderheden uit, aldus Van Iersel. Ook is een sterke identiteitspolitiek strijdig met de grondrechten zoals die opgetekend zijn in de grondwet, aldus Van Iersel. Paus Franciscus erkent in de encycliek Laudato si’ dat veel nationale identiteiten onder druk staan door de globalisering. Hij wijst daarbij op de verbondenheid van mensen wereldwijd, die de aarde als gemeenschappelijk huis hebben.

Algemeen welzijn
De bijeenkomst in het bisschopshuis vond plaats aan de vooravond van de verkiezingen op 15 maart. Voorafgaand aan deze verkiezingen schreven de Nederlandse bisschoppen een brief aan de gelovigen. De brief noemt belangrijke onderwerpen uit het katholiek sociaal denken en roept vanuit die waarden op tot  zorg voor elkaar, solidariteit en verbinding.

 

Andere berichten