Bijeenkomst in het bisschopshuis over Hulp en Recht

12 maart 2010

Bisschop Van den Hende heeft pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda uitgenodigd voor een bijeenkomst in het bisschopshuis in maart. Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer informatie worden gegeven over de procedure van Hulp en Recht als de instantie waar seksueel misbruik in de Katholieke Kerk gemeld kan worden. Het onderwerp seksueel misbruik houdt velen binnen en buiten de Kerk terecht bezig. De bisschop van Breda heeft zijn medewerk(st)ers in het pastoraat daarom met nadruk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De bisschop van Breda nodigt de medewerk(st)ers in het pastoraat driemaal per jaar uit voor een inhoudelijk gesprek en ontmoeting. In het licht van de aandacht voor seksueel misbruik in de Kerk is daaraan nu een extra bijeenkomst in het bisschopshuis toegevoegd.

Andere berichten