Bijeenkomst in het bisschopshuis over het Woord van God

19 maart 2009

Maandag 16 maart 2009 nodigde bisschop Van den Hende voor de derde maal de pastorale beroepskrachten uit het bisdom uit om samen van gedachte te wisselen over een kerkelijk thema. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van het Woord van God.

Bisschoppensynode
Dit was het onderwerp van de bisschoppensynode die in oktober 2008 te Rome plaatsvond. Bisschop Van den Hende heeft namens de Nederlandse bisschoppensynode aan deze synode deelgenomen. Hij vertelde over zijn ervaringen. Onder meer sprak hij over de inbreng van bisschoppen uit arme streken, uit gebieden waar de Kerk jong is en gebieden waar de Kerk vervolgd wordt.

De synode over het Woord van God vond plaats in het verlengde van de bisschoppensynode over de eucharistie (2005).

Het Woord doen
Dorothée IJsseldijk reflecteerde vanuit haar ervaring als teamleider en pastoraal werkster in het Annahuis te Breda over haar omgang met het woord van God. Zij komt daar in aanraking met mensen zonder uitzicht en perspectief. Het komt er dan op aan vol te houden. “Juist als leven geen perspectief kent, er niets te doen en niets te helpen valt, er niets over blijft dan wachten en uithouden, om dan juist er te zijn en niet van hem/haar weg te lopen, dan ben ik God nabij,” aldus Dorothée IJsseldijk.

Bijbelvertalingen
Hans de Jong, medewerker pr en informatie van het bisdom van Breda, verzorgde een inleiding over de katholieke bijbelvertalingen. Hij liet zien dat de Bijbel van meet af aan vertaald is en dat de Kerk steeds zorg heeft gehad voor een vertaling die recht doet aan de oorspronkelijke tekst, maar ook te begrijpen is door een steeds wisselend lezerspubliek.

De lezingen worden gebundeld en verschijnen in een brochure, die op de website van het bisdom zal worden gepubliceerd.

 

Andere berichten