Bijeenkomst in het bisschopshuis over ‘Geestelijk leven en gebed’

28 augustus 2013

Op maandagavond 23 september 2013 wordt voor pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda een bijeenkomst in het bisschopshuis gehouden over ‘Geestelijk leven en gebed’. Deze bijeenkomst sluit aan bij het Bisdommagazine over hetzelfde thema.

Bisschop Liesen heeft de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in augustus uitgenodigd voor de bijeenkomst.

De inleider op deze avond is de zeereerwaarde heer Jeroen Smith. Jeroen Smith is pastoor in Leiden. Hij is landelijk bekend bij velen die al wat langer actief zijn in de catechese. Hij is mede-coördinator van het Katholiek Alpha Centrum Nederland.

Zijn inleiding heeft als thema: Geestelijk leven en gebed. Na de inleiding zal er gelegenheid zijn vragen te stellen en verder hierover van gedachte te wisselen.

De avond vindt plaats op maandag 23 september 2013 van 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur in de hal van het bisschopshuis. Pastorale beroepskrachten kunnen zich aanmelden voor deze ontmoetingsavond via Hanneke Oomen, T 076 5223444 (ochtend) of E hoomen@bisdombreda.nl.
 

Andere berichten