Bijeenkomst in het bisschopshuis over de pastorale kans van de bedevaart

22 april 2014

Bisschop Liesen heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uitgenodigd voor een bijeenkomst in het bisschopshuis over de pastorale kans van de bedevaart. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 19 mei 2014 (19.30 – 21.45 uur) en werd al eerder aangekondigd in de Programmagids.

De inleiding zal gehouden worden door mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht en landelijk bisschop-referent voor de beleidssector bedevaarten. Hij zal nader ingaan op het thema.

Bisschop Liesen: “In het kerkelijk leven van na Vaticanum II leken bedevaarten in Nederland een gedateerd en verdwijnend verschijnsel te zijn. Inmiddels hebben zij – in allerlei vormen – hun plaats hernomen.”

“In ons bisdom zijn vanaf het jaar 2000 regelmatig met succes bisdombedevaarten gehouden. In de pastoraal worden bedevaarten benut als bijzondere mogelijkheden tot gemeenschapsvorming en geloofsverdieping die in dagelijkse parochiepastoraat niet zonder meer zijn gegeven,” aldus de bisschop. “In het licht van de bisdombedevaart die we zullen maken van 18 tot 25 oktober naar Polen willen we nadenken over de pastorale kansen die een bedevaart geeft.”

 

 

Andere berichten