Bijeenkomst in het bisschopshuis op de ‘Dag van het Jodendom’

21 december 2010

Bisschop Van den Hende heeft de pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst in het bisschopshuis van 2011. De bijeenkomst vindt plaats op de Dag van het Jodendom (17 januari) en gaat over de verhouding van het jodendom en het christendom. De Dag van het Jodendom wordt jaarlijks op 17 januari gevierd.

Op de avond voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers komen twee documenten ter sprake: de verklaring van Vaticanum II ‘Nostra Aetate’ (1965) en het document van de Pauselijke Bijbelcommissie ‘Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke Bijbel’ (2001, Nederlandse vertaling in: 121 kerkelijke documentatie 2002 n. 9-10).

Bisschop Van den Hende en diaken Egbert Bornhijm (functionaris van het bisdom van Breda voor het jodendom) verzorgen de inleidingen.

Aanmelden voor deze ontmoetingsavond voor de pastorale beroepskrachten kan via mevrouw A. Kanters (akanters@bisdombreda.nl).

De bisschop nodigt pastorale beroepskrachten driemaal per jaar uit voor een bijeenkomst in het bisschopshuis. De bijeenkomsten zijn opgenomen in de Programmagids 2011.

 

Andere berichten