Bijeenkomst in het bisschopshuis: ‘Het apostolaat in de huidige tijd’

28 april 2015

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in het bisschopshuis over ‘Het apostolaat in de huidige tijd’. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 mei 2015 (19.30-21.45 uur).

Deze bijeenkomst was eerder aangekondigd voor maandag 19 januari 2015, maar kon toen niet doorgaan.

Deze avond zal gaan over de betekenis van apostolaat in de huidige tijd en in het bisdom van Breda. Het begrip ‘apostolaat’ is opgenomen in de doelstellingen van het Sint Franciscuscentrum.

Het Sint Franciscuscentrum geeft aan: “De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het apostolaat dat religieuzen met hun vele vormen van diaconie en bezinning in deze contreien hebben ontwikkeld. […] De vorm waarin we het apostolaat van de rijke Franciscaanse traditie en de inzet van gelovigen voor de naaste in samenleving en Kerk binnen het bisdom van Breda gaan vormgeven is ‘Bidden en werken’.”

Op de bijeenkomst in het bisschopshuis zal bisschop Liesen spreken over de betekenis van de term ‘apostolaat’. Op de avond zullen diaconale projectmedewerkers van het Sint Franciscuscentrum spreken over de projecten waaraan zij verbonden zijn en waarin apostolaat op een projectmatige wijze vorm krijgt.

Pastorale beroepskrachten kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst in het bisschopshuis via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten