Bijeenkomst in het bisschopshuis: een katholieke bijdrage aan de samenleving

20 september 2016

Bisschop Liesen heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst in het bisschopshuis van het nieuwe werkjaar. De ontmoeting vindt plaats op maandagavond 17 oktober 2016. Speciale gast op deze avond is prof. dr. Fred van Iersel.

De bijeenkomst in het bisschopshuis heeft als onderwerp de vraag hoe katholieken individueel en als gemeenschap een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Prof. dr. Fred van Iersel is een warm pleitbezorger van de specifiek katholieke inbreng, die van betekenis is bij de inrichting van een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. Hij zal de deelnemers inleiden in de vraagstelling en uitdagen daarin actief mee te denken. Onderlinge uitwisseling van reflecties en ideeën vormt een belangrijk deel van deze ontmoetingsavond.

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die willen deelnemen aan deze avond, worden verzocht zich aan te melden via E secretariaat@bisdombreda.nl

 

Andere berichten