‘Bij grote feesten komen we bij elkaar’: Levendige Paasviering in Oudenbosch van de Indonesische Katholieke gemeenschap

7 april 2015

De basiliek van Oudenbosch gonsde op Tweede Paasdag van leven. Er klonk muziek en her en der kraaide jonge babies. Het was de jaarlijkse Paasviering van de Keluarga Katolik Indonesia Belanda dan Belgie (KKI), de Indonesische Katholieke Gemeenschap van Nederland en België.

De viering was georganiseerd door de KKI-Tilburg. Bij de keuze van het thema ‘Ga naar buiten… verkondigt de vreugde van het Evangelie aan alle mensen’ liet deze gemeenschap zich inspireren door paus Franciscus die iedere gelovige uitnodigt zijn geloof in het dagelijks leven te beleven.

Ongeveer 1.000 Indonesisch katholieken uit Nederland en België reisden vanuit verschillende delen van Nederland en België naar Oudenbosch en kwamen bijeen onder de koepel van de basiliek voor een feestelijke eucharistieviering. Pater Marianus svd was de hoofdcelebrant. Onder de concelebranten bevonden zich enkele Nederlandse missionarissen die vroeger in Indonesië hebben gewerkt. Het koor van de KKI verzorgde de gezangen. Tijdens de viering ontvingen twee volwassenen het Doopsel, het Vormsel en hun Eerste Heilige Communie.

De vreugde van het evangelie
Danseressen, gekleed in de traditionele klederdracht van het zuiden van Sulawesi (Celebes), leidden de offerande-processie. Net voor het aanbrengen van de gaven voerden zij onder tromgeroffel offerdansen op. In zijn homilie stond pater Marianus stil bij de betekenis van Pasen. Wij geloven, aldus pater Marianus, in Jezus Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. God heeft niet de engelen naar de wereld gezonden om ons te redden en te verlossen, maar Emmanuel, God met ons.

Zoals God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld gezonden heeft om ons te redden en te verlossen, zo zendt Hij ons naar de wereld toe om de vreugde van het evangelie naar de mensen te brengen. Pasen betekent voor ons naar buiten gaan.

De kinderen van de Indonesische gemeenschap werkte dit thema uit in een kindernevendienst. In een lied na de communie nodigden zij de gelovigen uit om in hun omgeving over Jezus te vertellen.

Na de viering sprak de zaakgelastigde van de Indonesische ambassade in Nederland, Ibnu Wabyutomo, namens de Indonesische regering een speciale groet uit. De bijeenkomst sloot af met een gezellig samenzijn in het zalencentrum Fidei et Arte te Oudenbosch.

Bij grote feesten komen we bij elkaar
Voor pater Marianus vormt het werk voor de KKI niet zijn hoofdtaak. “Ik werk als pastor in Amsterdam Zuid-Oost. De KKI komt op dertien plaatsen in Nederland en twee in België bij elkaar. Met Pasen is er een viering voor alle Indonesische katholieken. Volgend jaar zal deze in ’s-Gravenhage zijn. Wij moedigen al onze gelovigen uit om betrokken te zijn bij hun eigen parochie. Bij grote feesten komen we bij elkaar.”

Susi Bali uit Breda is actief bij de KKI-Tilburg,” zegt ze. “We komen maandelijks bij elkaar. Bij onze vieringen komen 60 tot 150 mensen. In de zomer is het minder druk.” Ze heeft genoten van de viering, waarin ze een van de danseressen was. “We dansen regelmatig. We kennen verschillende dansen. Dit was een offerdans.” Ze vertelt waar haar kleding vandaan komt. “Het is de klederdracht van Zuid-Celebes, van de Toroaja’s. Deze bevolkingsgroep heeft veel van zijn oude gebruiken bewaard. Hun huizen zijn bekend vanwege hun bijzondere vorm.”

 

Andere berichten