Bidden met Psalmen in het getijdengebed

13 november 2015

Op 17 oktober 2015 organiseerde het vormingscentrum van het bisdom ’s-Hertogenbosch een studiedag over het getijdengebed in de parochie. De dag vond plaats in het Sint Janscentrum (’s-Hertogenbosch). Bisschop Liesen verzorgde een lezing over het bidden van de Psalmen, die via Radio Maria is te beluisteren.

De Psalmen vormen de ruggengraat van het getijdengebed. Bisschop Liesen ging in zijn lezing vooral in op het christelijk bidden en de christologische uitleg van de Psalmen. Jezus Christus heeft zelf de Psalmen gebeden. Als we de Psalmen in deze geest bidden, bidden we met Jezus Christus en tot Jezus Christus. In de Psalmen komen alle menselijke emoties voor, van dankbaarheid tot woede en klacht. Door het bidden van Psalmen ervaren we dat alles bij God kan komen.

 

Andere berichten