‘Bidden met de bisschop’: bezoek bisschop Liesen aan gevangenis Middelburg

24 juni 2012

Op vrijdag 22 juni bezocht bisschop Liesen de penitentiaire inrichting Middelburg (Torentijd). Torentijd, gelegen in de vlakte aan de rand van de stad Middelburg, heeft in totaal 230 plaatsen.

De gemiddelde duur van verblijf van een gedetineerde in Torentijd is vier maanden en de meeste gevangenen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud, vertelde directeur van de instelling Peter Baayens tijdens de ontmoeting waarmee het bezoek opende.

Insluiting
De primaire taak van een penitentiaire instelling is insluiting, gaf de directeur aan, maar hij sprak ook over de contacten die er zijn met onder meer de woningbouwvereniging en schuldhulpverlening als de situatie van gedetineerden daar aanleiding toe geeft. Ook sprak hij over het recht op arbeid, zorg en bezoek.

Medewerkers
De bisschop en zijn staf maakten kennis met verschillende medewerkers van Torentijd, waaronder ook vrijwillige medewerkers die het team van de geestelijke verzorging ondersteunen rond vieringen, en die gevangenen bezoeken. Samen nam men deel aan de gebedsbijeenkomst met de gedetineerden.

 

Samen bidden
Een groep van ongeveer 40 man had zich aangemeld voor wat was aangekondigd als ‘Samen bidden en in gesprek met de bisschop’. Bisschop Liesen zorgde ervoor dat het een gesprek met God werd. “Bidden is praten met God,” vertelde de bisschop, die een tekst uitdeelde met een dialoog van iemand die het Onze Vader bidt en in gesprek raakt met God.

Pastoraal werkster Ineke van de Par las de tekst van de bidder. Een gevangene las de tekst van God. Bij de verschillende onderdelen van het Onze Vader stelt God vragen aan de bidder, of die wel weet wat die bidt en of die in zijn leven het gebed ook toepast. Ook de bisschop deed mee met dat gesprek, want enkele keren onderbrak hij het om iets nog nader toe te lichten. Aan het eind bad de groep gezamenlijk het Onze Vader.

Nieuwe Bijbels cadeau
Tijdens de ontmoeting daarna kreeg een van de gedetineerden uit handen van de bisschop een Bijbel. De jongere man was net die dag vader geworden. Het bisdom deed vijftien Bijbels cadeau aan Torentijd als dank voor het bezoek en voor gebruik door de christelijke geestelijke verzorgers.

Nagesprek
Daarna bezochten de bisschop en de vicaris-generaal kort de leefafdeling van de gevangenen, en vond een afsluitend gesprek plaats. Daarin gaven de gasten van het bisdom directeur Baayens onder meer terug dat de goede sfeer was opgevallen. Medewerkers en de gedetineerden spannen zich daar samen voor in, gaf hij aan, en hij vertelde dat Torentijd weinig geweldsincidenten kent.

Het werkbezoek aan Torentijd was het eerste diaconale werkbezoek van mgr. Liesen in het bisdom van Breda.

Diaconale werkbezoeken en Antoniusacademies
Tijdens een diaconaal werkbezoek informeert de bisschop zich op locatie over een maatschappelijk onderwerp of vraagstuk. Parallel aan de diaconale werkbezoeken organiseert het bisdom van Breda Antoniusacademies. Tijdens een Antoniusacademie worden betrokkenen uit diverse onderdelen van de samenleving uitgenodigd om in een ronde tafel gesprek perspectieven op een bepaald maatschappelijk vraagstuk uit te wisselen. Zowel de diaconale werkbezoeken van de bisschop als de Antoniusacademies worden georganiseerd vanwege de sociale leer van de Kerk.

Overzicht van werkbezoeken en Antoniusacademies:

Antoniusacademies

Diaconale werkbezoeken

 

Andere berichten