Bidden met Bach (Vastenestafette)

22 maart 2017

De broeders van Huijbergen zijn geboren onderwijzers. Ze houden ervan zich in onderwerpen te verdiepen en hun kennis te delen. Dit geldt ook voor broeder Theo Eijkhoudt. Naast zijn onderwijsloopbaan in het speciaal onderwijs verdiepte hij zich grondig in het werk van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Broeder Theo bezocht concerten, verzamelde literatuur en CD’s en speurde het internet na op zoek naar informatie. Hij raakte steeds meer geboeid door het werk van Johann Sebastian Bach.

Op zondag 19 maart verzorgde broeder Theo een bezinningsdag over de cantates van Bach. Dat deed Eijkhoudt in het kader van de drie bijeenkomsten die de broeders van Huijbergen traditiegetrouw op drie zondagen tijdens de Veertigdagentijd organiseren. Na de eucharistieviering in de sfeervolle kapel van de broeders kwamen ongeveer vijftien mensen bij elkaar in de conferentiezaal. Broeder Bram Hommel ontstak een kaars. De sfeer van bezinning ontstond.

‘We bereiden ons voor op Pasen’
Broeder Theo stond kort stil bij de persoon van Johann Sebastian Bach en de cantates. Johann Sebastian Bach was een gelovige Lutheraan. De cantates die hij schreef  waren bestemd voor liturgisch gebruik. De gemeente zong de cantates na de Psalmtekst en de lezing van het evangelie, maar voor de preek. Sommige cantates bestaan uit twee delen, waarvan er één tijdens het Avondmaal uitgevoerd werd. De teksten van de cantates sloten aan bij de liturgie van de desbetreffende zondag.

Broeder Theo koos twee cantates uit die betrekking hebben op het Paasfeest. De ene (‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden’) mediteert over het verhaal van de Emmaüsgangers. De andere is een bewerking van de hand van Maarten Luther van de Paassequentie ‘Victimae paschalis laus’. “Gedurende de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Niet lijden en dood hebben het laatste woord, maar we hebben uitzicht op nieuw leven. Pasen is het feest van de verlossing en herschepping,” aldus broeder Theo. “De geschiedenis, ook de bijbelse, is met bloed getekend, vanaf de moord op Abel tot aan de steniging van Stefanus. Desondanks wensen de engelen de mensheid vrede op aarde toe. De Bijbel leeft in het spanningsveld tussen deze twee uitersten en dit komt tot uiting in de cantates van Bach.” Aan de hand van muzikale details liet broeder Theo zien hoe Bach dit deed.

Een gezamenlijke maaltijd en een korte viering maakten de bezinningsdag compleet.

Andere berichten