Bid de rozenkrans voor een einde aan de coronapandemie

30 april 2020

Paus Franciscus heeft opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van de coronapandemie af te smeken. Aan de oproep, gepubliceerd op het Feest van St.-Marcus, heeft de paus twee speciale gebeden toegevoegd.

“De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bijzondere aandacht zijn liefde en toewijding tot de heilige Maagd Maria uitdrukt. Het is een traditie in deze maand thuis met het gezin de rozenkrans te bidden”, schrijft de paus. “De beperkingen van de pandemie doen ons dit ‘gezinsaspect’ des te meer waarderen, ook spiritueel gezien.”

“Daarom wil ik iedereen aansporen om de schoonheid te herontdekken van het samen bidden van de rozenkrans.” “Dat kan zowel gezamenlijk als individueel”, aldus Franciscus, die de keuze aan ieder zelf overlaat, al naar gelang de omstandigheden. “De sleutel om dit te doen is altijd eenvoud, en er zijn ook op internet gemakkelijk goede modellen van gebed te vinden.”

Twee gebeden
“Ik voeg ook twee gebeden tot Onze Lieve Vrouw toe die je aan het einde van de rozenkrans kunt bidden en die ik zelf in mei zal bidden, in geestelijke eenheid met ieder van jullie.”

“Dierbare broeders en zusters, kijken naar het gelaat van Christus met het hart van onze Moeder Maria zal ons als geestelijke familie meer verenigen en helpen deze tijd van beproeving te doorstaan. Ik bid voor ieder van jullie, vooral degenen die het meeste lijden, en ik vraag jullie, alsjeblieft, voor mij te bidden, en schenk jullie van harte mijn zegen.”

 

Eerste gebed

O Maria,
gij geeft altijd licht op onze levensreis
als een teken van verlossing en hoop.
We vertrouwen onszelf toe aan u, Heil van de zieken,
gij, die aan de voet van het kruis,
was verenigd met het lijden van Jezus,
en volhardde in uw geloof.

“Beschermster van het Romeinse volk”,
gij weet wat wij nodig hebben,
en we weten dat gij ervoor zult zorgen,
zodat, zoals te Kana in Galilea,
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.

Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde,
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden
en te doen wat Jezus ons zeggen zal,
Hij, die ons lijden op zich nam,
en onze pijn heeft gedragen
om ons door het kruis te brengen,
tot vreugde van de Verrijzenis.
Amen.

Tot u nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God,
versmaad onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

 

Tweede gebed

«Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God»

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, wenden we ons naar u, Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming.

Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze corona-pandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun overleden dierbaren, die soms begraven zijn op een manier die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich zorgen maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van barmhartigheid, dat deze zware beproeving eindigt en dat weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem om de families van de zieken en de slachtoffers te troosten en hun harten te openen voor hoop en vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie staan en hun leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heldhaftige inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en blijvende gezondheid.

Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de priesters die met pastorale zorg en evangelische inzet iedereen proberen te helpen en tot steun te zijn.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zodat ze effectieve oplossingen kunnen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en vrijgevigheid diegenen te helpen die de basisbehoeften van het leven missen en om met een vooruitziende blik en een geest van solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken.

Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme bedragen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en aankoop van wapens, in plaats daarvan worden besteed aan onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te voorkomen.

Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broederschap en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in geloof, volhardend in dienstbaarheid, trouw in gebed.

O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijdt van deze vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang kan hernemen.

Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Amen.

 

Bron (tekst en beelden): Katholiekleven.nl

Andere berichten