Bibliodrama (Theater in de kerk) 2015

22 april 2015

De H. Gummaruskerk te Steenbergen vormde zaterdagavond 18 april het toneel voor ‘Bibliodrama (Theater in de kerk)’. Ongeveer veertig jongeren speelden de roepingverhalen uit het Nieuwe Testament en bezonnen zich op de vraag of wij antwoord kunnen geven op de roep van Jezus om Hem te volgen.

Ineke Leemput, pastoraal werkster in de Bredase Jeruzalemparochie, en Anton Janssen, diakenstudent op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, zijn enthousiast over de dag. “De jongeren zijn heel de dag intensief bezig met het programma. Ze werden om 10.00 uur in de ochtend verwacht en gingen aan de slag met de roepingverhalen zelf. Er werd hen gevraagd wat hun aanspreekt en raakt.

Naast de inhoudelijke kant vroeg ook de avond zelf de nodige voorbereiding. Maar alle voorbereiding resulteerde in een mooie voorstelling. “Het begon met de Doop van de Heer en eindigde met het verhaal van de Emmaüsgangers. De focus lag op roeping en de reactie van de jongeren op Jezus. Jongeren gaven hier zelf woorden aan. Je kreeg heel mooie uitspraken. Zo zei iemand dat je Jezus niet alleen ontmoet in de eucharistie en in het gebed, maar ook op internet en het sportveld. Op deze manier betrokken ze de actualiteit bij de bijbelverhalen. Sommige jongeren gaven op een heel bijzondere wijze invulling aan hun rol. Een meisje speelde Maria, heel discreet. Maria hoefde niet veel te zeggen, maar ze was op een onopvallende wijze overal bij aanwezig.”

Ineke en Anton hebben veel lof voor de organisatie. “De vrijwilligers van de parochie stonden de hele dag klaar. De parochie had ook contact gezocht met het plaatselijke Ravelijncollege, een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO. Leraren van deze school verzorgden verschillende workshops. Op deze school was ook actief reclame gemaakt, zodat de jongeren uit de omgeving van Steenbergen goed vertegenwoordigd waren. Ze leefden zich goed in in hun rol.” De betrokkenheid was groot: “Er was zelfs een jongen die zijn haren had laten groeien om de Jezus rol te vervullen.”
 

Andere berichten