Bibliodrama met jongeren: flonkerende opvoering in Roosendaal

31 maart 2014

Al sinds veertien jaar is ‘Bibliodrama met jongeren’ een vast onderdeel binnen het jongerenpastoraat in het bisdom van Breda. Op 29 maart speelden ongeveer veertig jongeren het bijbelverhaal van Jacob en Esau in de Moeder Godskerk te Roosendaal.

Binnen één dag hadden de jongeren, ondersteund door een groep vrijwilligers onder regie van pastoraal werkster Ineke Leemput, decors gebouwd, kleding ontworpen, dansen, gezangen en dialogen ingeoefend. Dit resulteerde in een bij tijd en wijle flonkerende opvoering waar met behulp van hedendaagse muziek het bijbelverhaal van Jacob en Esau werd opgevoerd. Licht- en muziekeffecten werden niet geschuwd. De jongeren maakten creatief gebruik van de ruimte. Het hoogtepunt hiervan was de uitbeelding van het gevecht van Jacob met de engel in de vorm van een schimmenspel in de nok van het dak van de kerk. Het theaterstuk mondde uit in de viering van de verzoening tussen Jacob en Esau.

“De jongeren zijn op zo’n dag intensief met hun geloof bezig,” zegt Ineke Leemput desgevraagd. “We beginnen de dag met een kennismaking met het bijbelverhaal. Het wordt in zijn geheel voorgelezen. We bespreken de inhoud vervolgens met de jongeren. Op basis daarvan schrijven ze zelf de dialogen en kiezen muziekstukken uit. Het is een manier om jongeren op een creatieve wijze met de Bijbel kennis te laten maken, waarvan jongeren en toeschouwers steeds weer genieten, en ook ikzelf.” Dat deze werkwijze aanslaat blijkt uit de reactie van Marlinde van Twist uit Ulvenhout die zelf op meerdere manieren bij haar parochie betrokken is. “Ik doe nu voor de vierde keer mee en vind het steeds weer leuk om zo over mijn geloof te praten.”

 

Andere berichten