Bezoek bisschop De Bekker aan bisschop Van den Hende

2 november 2009

Woensdag 28 oktober bezocht bisschop W. de Bekker van Paramaribo bisschop Van den Hende. Het bezoek stond in het teken van de relaties tussen dit enige Surinaamse bisdom en het bisdom van Breda.

Sinds 2004 werkt diaken C. van Bekkum, diaken van het bisdom van Breda, in Suriname. Hij is vooral betrokken bij de kadervorming voor vrijwilligers en de diakenopleiding. Drs. Jan Brok, studierector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk, en drs. V. Schoenmakers, vicaris- generaal van Breda, ondersteunen hem hierbij. Beiden zijn nu daar.

Elkaar tot steun en inspiratie
Bisschop Van den Hende zegt hierover: “Het is belangrijk dat het bisdom van Breda en ook andere Nederlandse bisdommen concrete contacten met de Kerk van Suriname blijven onderhouden. Op de eerste plaats om het geloof in Christus en zijn Kerk met elkaar te beleven en als bisdommen elkaar tot steun en inspiratie te zijn. Al lange tijd trekken de bisdommen van Breda en Paramaribo als tochtgenoten samen op. In de laatste jaren zetten wij ons samen in voor ondermeer de diakenopleiding en de vorming van vrijwilligers in Suriname. Als bisschop heb ik gemerkt dat het enthousiasme om daaraan samen te werken groot is.”

Het bisdom Paramaribo
Het bisdom Paramaribo is een relatief jong bisdom. In 1842 werd Paramaribo een apostolisch vicariaat. Paus Pius IX vertrouwde in 1865 de zielzorg en de missie in dit vicariaat toe aan de Nederlandse provincie van de redemptoristen. Vanaf dat moment waren alle apostolisch vicarissen lid van deze congregatie. Op 7 mei 1958 verhief paus Pius XII Paramaribo tot een volwaardig bisdom. De eerste twee bisschoppen, mgr. S. Kuijpers en mgr. A. Zichem waren ook redemptorist. In de persoon van de geboren Brabander W. de Bekker (1939) trad de eerste wereldheer aan als bisschop van Paramaribo.

Breda-Paramaribo
Er bestaan al lange tijd banden tussen het bisdom van Breda en Suriname. Ondermeer de zusters franciscanessen van Roosendaal (Mariadal) zijn vanaf 1856 actief in Suriname Momenteel is nog één zuster van deze congregatie aanwezig in dit land.

Suriname
Suriname is vier keer zo groot als Nederland. Het is een republiek. Er leven 500.000 mensen, voor het merendeel in de steden Paramaribo en Nickerie. De Rooms-katholieke Kerk telt zo’n 100.000 leden. Er is één bisdom. Nederlands is de officiële voertaal. Het land is rijk aan natuurlijke hulpbronnen.

Andere berichten