Bezinningsdag voor pastoraal werk(st)ers: Sint Franciscus

5 maart 2014

Op maandag 10 maart vindt de jaarlijkse bezinningsdag (retraite) plaats speciaal voor pastoraal werk(st)ers in het bisdom van Breda. De retraite vindt plaats op Bovendonk te Hoeven.

De bezinningsdag maakt deel uit van het jaarlijks bezinningsaanbod ten behoeve van de verschillende pastorale beroepskrachten en kwam tot stand met behulp van rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Martina Meul en Bob van Geffen begeleiden de dag.

De roeping van lekengelovigen
Dit jaar staat de heilige Franciscus van Assisi centraal. Bob van Geffen: “Omdat het bisdom van Breda zich dit jaar wat meer toelegt op roepingen, denk aan de gebedsestafette voor roepingen die momenteel plaatsvindt, gaan we na wat deze heilige, die van oudsher in het bisdom van Breda een belangrijke inspirator is, ons leert over ‘lekenspiritualiteit’. De lekengelovigen zijn geroepen, zoals in de gebedskaart staat, om ‘in de geest van het Evangelie de wereld van binnen uit te helpen heiligen’.”

Een evangelische levensstijl
Martina Meul: “In het rijke franciscaanse erfgoed zullen we het licht zetten op Franciscus’ roeping en zullen we ons concentreren op hoe hij zich volledig aan de Kerk zocht te geven, maar zonder aanzien te zoeken of status. Dat er iets van Fransciscus uitgaat voor ons dagelijks werk weten we natuurlijk van paus Franciscus, die ons vanuit deze traditie een evangelische levensstijl voorhoudt. Daarin draait het om bescheidenheid, om het zoeken naar wat wezenlijk is en het handelen in solidariteit met de armen.”

Programma
De dag begint om 10.00 uur met de ontvangst. Om 10.20 uur wordt de dag geopend met gebed. Het ochtendprogramma begint om 10.30 uur. Dit is opgebouwd uit drie getuigenissen van Cas van Beek, Annemiek Buijs en Michiel van Kooten. Zij spreken over de beïnvloeding van de eigen roeping door sint Franciscus en diens roeping. Op elk verhaal van ongeveer twintig minuten volgt aansluitend ongeveer twintig minuten gezamenlijke reflectie.

In de middag wordt in de natuur meditatief gewerkt aan een gerichte opdracht, met aansluitend een korte plenaire uitwisseling. Aansluitend wordt de eucharistie gevierd. Vicaris Paul Verbeek zal deze celebreren.

Aanmelden
Pastoraal werk(st)ers uit het bisdom van Breda kunnen zich nog aanmelden voor deze dag via E programmagids@bisdombreda.nl

In november 2011 ging het bisdom van Breda op bisdombedevaart naar Assisi en Padua. (Foto: R. Mangold)
 

Andere berichten