Bezinningsdag voor emeriti: kennismaking met bisschop Liesen

15 mei 2012

Op woensdag 9 mei kwamen ongeveer dertig emeriti-priesters en pastoraal werk(st)ers die niet meer in actieve dienst van het bisdom zijn bij elkaar voor hun jaarlijkse bezinningsdag in het klooster van de broeders van Huijbergen. Bisschop Liesen verzorgde een inleiding over onze relatie met God en onze beleving van God.

De aanwezigen namen deel aan het middaggebed van de broeders. Ton Beugelsdijk, vroeger medewerker voor catechese en kerkopbouw van het Diocesaan Pastoraal Centrum (nu de pastorale dienstverlening van het bisdom) hoorde bij de aanwezigen. Beugelsdijk blikt terug op een goede bijeenkomst. “Bisschop Liesen sprak over de eerste gelijkenissen uit het Marcusevangelie, met name over de parabel van de zaaier. Hij bood een close reading van deze Bijbelteksten. Hij wees op de woorden en liet verbanden zien met andere Bijbelteksten. Ik heb de indruk dat deze lezing zeer gewaardeerd werd.”

Na de lezing was er gelegenheid tot onderlinge uitwisseling. “Zelf hoopte ik op een uitwisseling over het eigen godsgeloof en godsbeleving. Ik was wat verrast door de vragen over allerlei beleidskwesties. Maar zowel in vraag als antwoord was het een ontmoeting waar iedereen zich vrij en eerlijk presenteerde.”

Deze bezinningsdag is bestemd voor emeriti-priesters en diakens van het bisdom Breda en pastoraal werk(st)ers eerder werkzaam in het bisdom van Breda, die niet meer in actieve dienst van parochies, kloosters of zorginstellingen zijn.
 

Andere berichten