Bezinning over water (Vastenestafette in Bergen op Zoom)

26 maart 2019

Iedere woensdag doet de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom mee met de vastenestafette. De ontmoeting begint meestal met een maaltijd om 18.00 uur. Daarna volgt een avondprogramma.

“Op woensdag 20 maart 2019 verzorgde diaken Anton Janssen het programma. Het stond in het teken van ‘Water verandert alles’”, vertelt Corrie Hamers. “We hebben met elkaar nagedacht over onze omgang met water,” zegt ze. “Voor ons is water vanzelfsprekend. Dat is niet overal zo. Sommige mensen moeten kilometers lopen om water te halen. Zij kunnen ook niet iedere dag douchen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van bewustwording.”

“Ouderen haalden herinneringen op aan het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen sprak ook niet alles vanzelf. Anderen merkten op dat wij veel te ver van de natuur afstaan,” aldus Corrie. “Zij stelden zich de vraag waarom wij in de winter aardbeien eten en er heel het jaar door asperges in de winkels liggen.” Corrie blikt terug op een goede avond die aanzette tot nadenken over je eigen omgang met de schepping.

(Foto: Bisdom Breda)

 

Andere berichten