Bezinning in Huijbergen (Vastenestafette)

28 maart 2014

De broeders van Huijbergen verzorgden op zondag 23 maart een gevarieerd programma voor hen die gedurende de Veertigdagentijd willen stilstaan bij hun geloof en het leven. Gebed, diaconie en soberheid kregen elk een plaats op deze dag. De dag maakt deel uit van een cyclus van vier zondagen waarop het lijden centraal staat.

De dag begon met goed bezochte eucharistieviering in de broederkapel. Na de koffie vervolgde een kleinere groep het programma. Myriam de Jong-Smits, pastoraal werkster in de parochies De Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud, verzorgde een inleiding over Sierra Leone met als titel “Even minderen voor Sierra Leone”. Iedereen werd geraakt door de promotiefilm van de Vastenaktie. Het was indrukwekkend om te zien dat de zusters van Saint Joseph de Cluny tijdens de burgeroorlog die het land in de jaren negentig teisterde, op hun post bleven. Enkelen verlieten zelfs hun klooster in het buurland Guinea om de vluchtelingen in Sierra Leone bij te staan. Myriam de Jong-Smits reflecteerde kort op deze film en verbond dit met de parabel van de barmhartige Samaritaan. De barmhartige Samaritaan was niet de naaste van degen die beroofd werd maar werd dit doordat hij zich liet raken door zijn nood. “Door wie en wat laten we ons raken?”, hield Myriam de groep voor. Het leidde tot een geanimeerd gesprek over solidariteit maar ook over de onmacht die mensen ervaren om iets te doen aan de problemen in de wereld en de nood van de ander te zien.

Na een sobere lunch leidde Karin van de Velde uit Bergen op Zoom een stiltemeditatie. Voor een aantal was het een enigszins onwennige ervaring om één uur stil te zijn, voor anderen een van de hoogtepunten van de dag. Annie Fens uit Huijbergen is gewend aan deze vorm van meditatie. “De stilte werkt zuiverend. Het is een vorm van bodemsanering. Je keert terug naar de bron in jezelf en wordt zo ontvankelijk voor anderen.”

Het gezamenlijk bidden van de kruisweg en de deelname aan het getijdengebed samen met de broeders sloot de dag af. Broeder Bram Hommel toonde een mooie Indonesische kruisweg met teksten van Leonardo Boff, een bevrijdingstheoloog uit Brazilië. Op deze manier bracht hij de twee landen waar de broeders werken samen. De deelnemers ontvingen een brochure waardoor ze zelf de teksten kunnen lezen en de beelden op zich in kunnen laten werken.

Op dinsdag 25 maart gaat de vastenestafette naar de zusters franciscanessen Alles voor Allen in Breda.

Zie voor de vastenestafette 2014 de speciale pagina op deze website!
 

Andere berichten