Bezinning in Huijbergen (Vastenestafette)

7 maart 2017

Al enkele jaren organiseren de broeders van Huijbergen gedurende de Veertigdagentijd op drie zondagen bezinnende bijeenkomsten rond thema’s van de Veertigdagentijd. De bezinningsdagen vinden steeds plaats in het moederhuis van de congregatie in Huijbergen. Een dag begint telkens met de eucharistieviering en eindigt met een slotviering.

Op zondag 5 maart stonden ongeveer tien deelnemers stil bij een conferentie van broeder Nico Boeren met als titel “De Goede Week beleven als herschepping”. Broeder Nico heeft zich verdiept in werken van theologen als Edward Schillebeeckx, Anton Houtepen, Erik Borgman en Wolfhart Pannenberg. “Ik heb de aanwezigen duidelijk willen maken dat het Rijk Gods er pas komt als wij, in het voetspoor van Jezus, reddend onder mensen aanwezig zijn. Daarvoor is Jezus Christus gekomen.”

“Het was een theologische lezing,” zegt hij achteraf. “Ik ben zelf geïnspireerd door het werk van moderne theologen. Ze helpen mij in mijn geloofsleven. Het leidde tot een inhoudelijk gesprek met de deelnemers.”

De volgende bijeenkomst is op zondag 19 maart 2017. Broeder Theo Eijkhoudt gaat aan de hand van twee cantates van Johann Sebastian Bach in op de betekenis van Pasen.

Voor verdere informatie naar de blog van de broeders

Andere berichten