Bestuursbrochure en Bisdommagazine

25 februari 2014

Afgelopen weekend verscheen de Bestuursbrochure en verscheen het nieuwe Bisdommagazine van het bisdom van Breda. De pdf’s van het Magazine en de Bestuursbrochure zijn ook digitaal gepubliceerd.

De uitgaven zijn te vinden onder ‘downloads’ op deze site. Parochies kunnen gratis exemplaren van het Magazine opvragen via E magazine@bisdombreda.nl, of T 076 5223444 (ochtenden). Magazines zijn gratis voor parochies in het bisdom van Breda.

Met ingang van deze nieuwe jaargang van het Magazine ontvangen benoemde bestuursleden van de parochiële caritasinstellingen een gratis postabonnement op het blad. Een postabonnement wil zeggen dat het blad gratis is en abonnees betalen voor verzend- en administratiekosten. Parochiebestuursleden hadden reeds een gratis postabonnement.

Het Magazine wordt de caritas bestuursleden deze week toegestuurd met een begeleidend schrijven. Dit geeft aan dat caritasbesturen en parochiebesturen samen werken aan dezelfde opdracht: het uitdragen van het evangelie in de directe omgeving. Door de samenvoegingen van parochies zijn ook caritasinstellingen binnen de parochiegrenzen samengevoegd. In deze nieuwe situatie mag de samenwerking van parochies en caritasinstellingen nog meer gestalte krijgen. Dit is de reden waarom de caritas bestuursleden het Magazine, net als de parochiebestuursleden, voortaan ook gratis ontvangen.

Het Magazine dat de caritas bestuursleden ontvangen, staat in het teken van de voorbereiding op de bisdombedeaart, die plaatsvindt in de herfstvakantie van dit jaar (18-25 oktober). Het bisdom hoopt dat velen uit het bisdom deze reis samen willen maken. Bisschop Liesen: “Ik hoop van de bedevaart dat het ons helpt om vorm te geven aan de nieuwe evangelisatie, dat we groeien in onze band met God en met elkaar: dat we ons meer bewust zijn wat ons in het geloof geschonken is en dat het niet alleen voor onszelf is.” Het bisdom hoopt dat het Magazine de caritas bestuursleden kan ondersteunen in hun gelovige inzet voor de dienst aan de naaste.

Download het Bisdommagazine 2014-1 ‘Open je hart voor Christus’
Download de nieuwe Bestuursbrochure (2014-02-22)

  

 

Andere berichten