‘Bestuursbrochure 2010’ en ‘Programmagids 2011’

25 november 2010

Binnenkort verschijnen twee nieuwe uitgaven bij het bisdom van Breda: de ‘Bestuursbrochure 2010’ en de ‘Programmagids 2011’. In de Bestuursbrochure presenteert het bisdombestuur jaarlijks de hoofdlijnen van beleid. In de Programmagids wordt het diocesane cursusaanbod gepresenteerd. Beide uitgaven worden binnenkort verzonden in het bisdom.

Bestuursbrochure 2010
De Bestuursbrochure gaat onder meer in op nieuwe initiatieven rond de sociale leer van de Kerk, het project over de sacramenten ‘Tekens van de levende Heer’, de roepingcampagne van het bisdom en het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’.

De Bestuursbrochure bevat daarnaast een overzicht van bezoeken en voordrachten van bisschop Van den Hende, een overzicht van de personeelsmutaties op het bisdomkantoor en een financiële paragraaf.

Programmagids 2011
In de Programmagids zijn enkele nieuwe initiatieven opgenomen. Zo wordt voor het eerst een retraite voor pastoraal werk(st)ers georganiseerd naast de retraite voor priesters en diakens. In 2011 zal een ‘kadercursus diaconie en sociale leer’ starten. Eerder startten al kadercursussen voor liturgie en kerkmuziek en catechese. De kadercursussen rouleren door de drie dekenaten.

De introductiecursus voor nieuwe bestuursleden (INB) wordt voortaan gegeven als ‘Basiscursus parochiebestuur’. Hieraan worden ook vervolgcursussen verbonden. Zo worden in 2011 de ‘Vervolgcursus parochiebestuur: communicatie en kerkgebouwen’ en de ‘Vervolgcursus parochiebestuur: personele zaken en ziekteverzuim’ aangeboden.

De nieuwe Bestuursbrochure en Programmagids verschijnen binnenkort.
 

 

Andere berichten