Bestuurders Breda uitgenodigd voor bijeenkomsten nieuwe samenwerkingsverbanden per dekenaat

28 februari 2007

De bisdomleiding heeft, in het licht van adviezen van dekenaatsbesturen en de dekenale leiding en op basis van adviezen, besloten in een aantal samenwerkingsverbanden veranderingen aan te brengen.

Per brief zijn bestuurders en pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda uitgenodigd voor drie dekenale bijeenkomsten eind maart, waarop de bisdomleiding zijn zienswijze op nieuwe samenwerkingsverbanden in het bisdom presenteert.

De bisdomleiding heeft in een brief uitgenodigd: de besturen van parochies, de pastorale beroepskrachten van parochies, besturen van de Interparochiële Verenigingen in de dekenaten en de bestuursleden van de dekenale besturen. Op de avonden kunnen zij hun reactie geven op de samenwerkingsverbanden zoals de bisdomleiding die voorstelt.

Degenen die per brief zijn uitgenodigd kunnen zich nu ook aanmelden voor de bijeenkomsten via een formulier op de bisdomwebsite.

Uit de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk volgt dat de pastorale organisatie van het bisdom Breda wordt aangepast. Om kleine, maar vitale geloofsgemeenschappen en geloofsgroepen ruimte te bieden zal in toenemende mate samenwerking nodig zijn.

Andere berichten