Bernardusoctaaf in Ulicoten

19 augustus 2022

Op zaterdag 20 augustus 2022 viert de Kerk de gedachtenis van Bernardus van Clairvaux. De heilige Bernardus van Clairvaux is de patroonheilige van de parochiekern H. Bernardus en is sinds de twaalfde eeuw van grote betekenis voor kerken en kloosters in onze regio.

De parochiekern Ulicoten organiseert vanaf zaterdag 20 augustus tot en met zaterdag 27 augustus 2022 het jaarlijkse Bernardusoctaaf. Het thema van het octaaf luidt: “Laten we God zoeken, samen met Maria.” Het thema is ontleend aan een uitspraak van de heilige Bernardus. De parochie staat op zaterdag 20 augustus uitgebreid stil bij de feestdag van de heilige Bernardus en houdt op zondag 21 augustus een bedevaartsdag. Acht dagen lang (‘octaaf’) zijn er vieringen en activiteiten waarbij ook gelovigen uit andere parochies welkom zijn.

De heilige Bernardus van Clairvaux werd in 1090 geboren in Fontaine-les-Dijon en stierf in 1153 in de door hem gestichte abdij van Clairvaux. Hij ligt begraven in de kathedraal van Troyes. Sint Bernardus was lid van de cisterciënzerorde die aan hem zijn bloei dankt. Hij geldt als een groot mysticus. Hij koesterde een diepe verering voor Maria.

Een overzicht van vieringen en activiteiten die in het kader van het octaaf gehouden worden.

  • Op zaterdag 20 augustus is er om 19.00 u. een eucharistieviering in de kerk. Hierna is er een voettocht naar de Bernarduskapel. Pastoor Jos Demmers is de hoofdcelebrant in deze viering. Het hele pastoraal team van de Parochie Sint Jan de Doper waartoe de parochiekern van Ulicoten behoort verleent liturgische assistentie.
  • Op zondag 21 augustus celebreert gardiaan Kenny Brack ofm.cap van het kapucijnerklooster te Meersel Dreef de Hoogmis in de kerk. De viering begint om 10.30 u. Het Bernarduskoor onder leiding van Danny Pals en de Brassband onder leiding van Jeroen Corneille ondersteunen de liturgie.
  • Op vrijdag 26 augustus is er een benefietconcert voor Oekraĩne. Het concert begint om 19.00 u.
  • Het octaaf sluit zaterdag 27 augustus 2022 af met een eucharistieviering in de kerk om 19.00 u. Pastoor Demmers celebreert deze viering. Diaken Stefan Lange verleent liturgische assistentie. Een projectkoor ondersteunt de liturgie.
  • Na de viering is er steeds gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Bezoekers van de vieringen zijn in staat devotionalia te kopen.

Meer informatie via de website van Parochie Johannes de Doper

 

 

Foto: Danny Pals / Ad van den Boer

Andere berichten