Benoeming secretaris-generaal Ben Hartmann per 1 januari 2013

19 december 2012

Bisschop Liesen informeert parochies en diverse gremia in het bisdom van Breda per brief over de benoeming per 1 januari 2013 van Ben Hartmann als secretaris-generaal. Het betreft een voltijds functie op het bisdomkantoor. De voorgenomen benoeming werd in oktober bekendgemaakt via een bericht op de website van het bisdom.

“Ik ben blij dat ik in Ben Hartmann een kundig ambtelijk secretaris heb gevonden en vertrouw op de goede samenwerking met alle betrokkenen in het bisdom van Breda,” schrijft bisschop Liesen in zijn brief.

De secretaris-generaal heeft als taak de bisschop inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen. Hij zal het beleid mee voorbereiden en uitvoeren, en zal adviseren ten aanzien van bestuurlijke vraagstukken.

De pastorale dienstverlening valt rechtstreeks onder de secretaris-generaal. De secretaris-generaal geeft leiding aan de organisatie in algemene zin met dien verstande dat econoom G. de Rooij eerste aanspreekpunt is voor financiële zaken van parochies (gebouwen, machtigingen, jaarrekeningen, begrotingen) en econoom M. Aarts eerste aanspreekpunt is voor het economaat (bisdomkantoor).

Drs. B.G. (Ben) Hartmann studeerde filosofie en theologie aan het grootseminarie Rolduc en geschiedenis in Utrecht en Bonn. Hij vervulde de functie van directeur van het dienstencentrum van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding in Hilversum. Daarna werd hij te Vogelenzang in het bisdom Haarlem-Amsterdam zowel staflid en docent van de priesteropleiding, alsook studieleider en docent van de diaken- en catechistenopleiding (sinds 2005 gevestigd op de Tiltenberg). Vanaf de oprichting van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen Sint Bonifatius aldaar in 2008 was hij hiervan de vice-directeur en studieprefect. Momenteel rondt hij een proefschrift in de liturgie af.

Ben Hartmann is bereikbaar via het algemene nummer van het bisdom T 076 5223444 en per e-mail via E bhartmann@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten