Benoeming bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs

19 december 2008

Binnenkort zal de vacature van bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom van Breda worden vervuld met de komst van mevrouw drs. Martina Meul. Onder meer de besturen en schoolleiders van de katholieke scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in het bisdom van Breda zijn hierover deze week per brief geïnformeerd.

Mevrouw Martina Meul zal haar werkzaamheden als bisschoppelijk gedelegeerde aanvangen per 1 februari 2009. De bisschoppelijk gedelegeerde maakt deel uit van de werkorganisatie van de diocesane diensten (afdeling pastorale dienstverlening) en is bereikbaar via het bisdomkantoor.

Mevrouw Meul is van 1993 tot heden werkzaam in het team van de identiteitsbegeleiders en zodoende een goede bekende in de wereld van het katholiek onderwijs. Ook ten aanzien van de taken en werkzaamheden van een bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs is zij reeds goed op de hoogte.

Tijdelijk zal zij nog in een kleine deeltijd haar werk als identiteitsbegeleider ter afronding voortzetten.

 

Andere berichten