Beleid en ontwikkeling (voorpublicatie Bisdommagazine)

26 september 2012

Het inzicht dat er vooral geïnvesteerd moest worden in versterking van geloof, is het belangrijkste inzicht geweest in het recente beleid in het bisdom van Breda. Dit schrijft vicaris-generaal Vincent Schoenmakers in het komende bisdommagazine, ‘Geloof in de nieuwe parochie’. Het nummer verschijnt op 11 oktober, bij gelegenheid van de start van het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013).

Priester, deken, vicaris, vicaris-generaal
Vincent Schoenmakers werd priester gewijd op 12 juni 1965. Hij was 14 jaar deken, 3 jaar bisschoppelijk vicaris, en sinds 1 januari 1999 vicaris-generaal. Zijn arbeidzame leven omspant daarmee een groot deel van de recente geschiedenis van het bisdom.

Beleid en ontwikkeling
In het bisdommagazine schrijft hij in het artikel ‘Beleid en ontwikkeling’ over de beleidsontwikkeling in het bisdom sinds 1970. De Kerk moet zich elke tijd opnieuw afstemmen op wat haar te doen staat, in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het evangelie van het begin. Dit betekent dat het beleid altijd in ontwikkeling is, en zich afstemt op wat nodig is.

Afscheid vicaris-generaal Vincent Schoenmakers
Op zondag 30 september 2012, op zijn 73e verjaardag, neemt Vincent Schoenmakers afscheid als vicaris-generaal van het bisdom van Breda. Het afscheid vindt plaats als feestelijke eucharistieviering om 13.30 uur in de Sint Jan de Doperkerk te Hoeven. Aansluitend is in Centrum Bovendonk te Hoeven een receptie (15.00 – 17.30 uur).

Vincent Schoenmakers zal afscheid nemen te midden van de vier bisschoppen die hij gediend heeft: mgr. Ernst, mgr. Muskens, mgr. Van den Hende, en mgr. Liesen, in een diocesaan samenzijn met pastorale beroepskrachten en parochianen van het bisdom.

Grote inzet en betekenis
Het bisdom van Breda is zeer dankbaar voor de grote inzet en betekenis van Vincent Schoenmakers voor het bisdom. Als vicaris-generaal heeft hij zich vanuit het bisdom van Breda ook landelijk ingezet in diverse gremia. De laatste jaren (2010-2012) combineerde hij zijn werkzaamheden voor het bisdom van Breda met zijn inzet als waarnemend secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

 

Andere berichten