‘Belangrijk is je innerlijke drive om barmhartig te zijn’ (Chrismamis 2016)

26 maart 2016

Namens de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom is Cor de Greef op de Chrismamis afgekomen. Hij vindt het mooi dat de Chrismamis ieder jaar in een andere parochie wordt gevierd. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geeft de diaconale inzameling van de chrismamis 2016 een bijzondere betekenis. Het maakt De Greef eigenlijk niet uit wat hij precies meeneemt als offerande: “Belangrijk is je innerlijke drive om barmhartig te zijn.”

“Een ‘warm hart’ hebben gaat aan het concrete aanbod vooraf.” In zijn parochie wordt momenteel onderzocht of de gemeenschap van Sant’Egidio een rol kan spelen op het gebied van concrete hulp aan kwetsbaren enerzijds en spiritualiteit anderzijds. Daarvoor heeft de parochie onlangs een bezoek gebracht aan Antwerpen om te kijken hoe die gemeenschap dat aanpakt.

Het Jaar van de Barmhartigheid leent zich volgens hem bij uitstek om de Werken van Barmhartigheid te laten zien die in een parochie plaatsvinden. Zo hangen er in de kerk hongerdoeken met de Werken van Barmhartigheid. “Die vragen aandacht voor barmhartigheid en verwijzen ook naar de liefde van God voor de mens,” aldus De Greef.

“Barmhartigheid”, zo legt hij uit, “is op initiatief van God de Vader. Hij blijft aan mensen vasthouden. Hij laat ze niet los. Wij mogen daar op ingaan en Zijn liefde beantwoorden. Voor mij is de Eucharistie dan ook het sacrament van de Liefde. Daar komt de barmhartigheid van God heel dichtbij. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt. Van daaruit krijg je een drive om je in te zetten voor de gemeenschap. Dat maakt ook dat je kunt luisteren naar mensen die het moeilijk hebben. Het koffiedrinken na een afscheidsdienst is dan bij wijze van spreken net zo belangrijk als de dienst zelf.”

Cor de Greef. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten