Begrafenis mgr. Muskens in Elshout (fotoreportage)

23 april 2013

’s Middags werd mgr. Muskens bijgezet in het familiegraf in Elshout. De leden van de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout begeleidden mgr. Muskens van de genadekapel van de Wonderbare Moeder aan de kapelstraat in Elshout naar de begraafplaats achter de kerk van Sint Jan Evangelist. Onderweg passeerde de stoet het ouderlijk huis aan de kerkstraat, waar mgr. Muskens werd geboren.

Mgr. Liesen wachtte de baar met de overleden bisschop op voor de kerk. Vicaris-generaal R. van den Hout was hierbij aanwezig namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch, en mgr. Van den Hende, die mgr. Muskens in 2007 opvolgde als bisschop van Breda, evenals de pastoor en de diaken van de parochie van de Wonderbare Moeder en belangstellenden uit Elshout en omgeving.

Op de begraafplaats verrichtte mgr. Liesen de kerkelijke rituelen, waaronder de zegening van het graf, waarna de Schuts de vendelgroet bracht en de kist met het lichaam in het graf liet zakken en ieder ten afscheid zand op de kist kon werpen.

(Foto’s: R. Mangold)

De stoet die vertrok vanaf de genadekapel passeert het geboortehuis van mgr. Muskens aan de Kerkstraat te Elshout.

De OLV Schuts begeleidt de baar naar het graf.

De laatste kerkelijke rituelen bij het graf.

Zegening van het graf door mgr. Liesen.

Vendelgroet door de OLV Schuts Elshout.

 

Andere berichten