Begankenis naar Berendrecht: 270 jaar

14 september 2015

De Begankenis van Ossendrecht naar Berendrecht behoort tot de oudste religieuze tradities van West-Brabant. Hij vierde dit jaar een bijzonder jubileum: 270 jaar. Vanwege dit jublileum vertegenwoordigde vicaris-generaal mgr. Lommers de bisschop van Breda.

Al vanaf 1745 trekken op 8 september bedevaartgangers uit Ossendrecht naar Onze Lieve Vrouw van den Hagelberg om Maria te danken voor het feit dat in 1745 Ossendrecht gevrijwaard is gebleven van de veepestepidemie die toen Zuid-West Brabant teisterde.

Begankenis 2015
Dinsdagochtend vertrokken om 8.00 uur ongeveer 40 bedevaartgangers op weg naar Berendrecht, begeleid door de Antwerpse politie. Ieder heeft zijn of haar eigen motieven. Iemand vertelt dat hij al 32 jaar meetrekt. “Mijn vader stierf op 8 september 1983. Jaarlijks ging hij op bedevaart naar Berendrecht. Op zijn sterfbed verzuchtte hij dat hij die dag eigenlijk in Berendrecht moest zijn. Ik heb dit opgevat als een opdracht deze traditie voort te zetten. Daarom ben ik er bij.”

Rond kwart voor elf komt de groep bij de parochiekerk van Berendrecht aan waar vicaris-generaal mgr. H. Lommers en mevr. Riet van Camp, parochie-assistente in de parochie, de groep verwelkomen. Ondertussen stroomt de kerk vol met deelnemers aan de bedevaart van ‘Herwonnen Levenskracht’ en mensen die met de fiets of de auto zijn gekomen. Vicaris-generaal Lommers is de hoofdcelebrant in de eucharistieviering die volgt. Pastoor H. de Kort van de parochie de Bron concelebreert. De overige leden van het pastoraal team van parochie de Bron, diaken Ryan Ketelaars en pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits verlenen samen met mevr. Van Camp liturgische assistentie.

In zijn homilie stond mgr. Lommers nadrukkelijk stil bij de rol van Sint Joseph bij de geboorte van Jezus. “Vandaag is het de feestdag van de geboorte van Maria. De persoon van Maria is met vele geheimen omgeven. Al die geheimen duiden erop dat zij de Moeder is van God. Maar er is nog een persoon die er actief aan heeft bijgedragen dat God geboren kon worden in onze wereld. Hem ontmoeten wij vandaag in het evangelie. Het is Sint Jozef.” Hij benadrukte dat Sint Jozef ten volle luisterde naar het Woord van God en ernaar handelde. “De grootheid van Jozef bestaat juist daarin, dat hij zijn hoofd gebogen heeft voor Gods geheim, voor het mysterie dat God voltrok aan zijn bruid. Door in geloof zijn hoofd te buigen voor de grote daden van God, kreeg hij deel aan die grote daden, werd hij een actieve medewerker aan Gods menswording in de wereld. Zo is Sint Jozef ons voorbeeld,” aldus vicaris Lommers.

In de middag vond er een gebedsviering plaats bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg. De bedevaart sloot af met een lof in de H. Gertrudiskerk te Ossendrecht.

(Foto: S. De Lie)

Andere berichten