Beeld Johannes Paulus II ingezegend

29 mei 2007

Tijdens een plechtige eucharistieviering op Tweede Pinksterdag in de basiliek van Oudenbosch zegende bisschop-coadiutor Van den Hende op 28 mei 2007 een beeld van paus Johannes-Paulus II in.

Vertrouwen op de Heilige Geest
Het beeld is vervaardigd door de Leusdense kunstenaar Jan Tolboom en siert een van de nissen van de basiliek. De zegening vond plaats op Tweede Pinksterdag, omdat op die dag de Nederlandse afdeling van Pro Petri Sede traditiegetrouw de eucharistie viert voor de overleden leden van het afgelopen jaar. Pro Petri Sede is een vereniging van mensen die een pauselijke onderscheiding hebben ontvangen.
Bisschop-coadjutor Van den Hende van Breda en pastoor P. Verbeek van de regio Oudenbosch waren de celebranten. P. Verbeek is geestelijk adviseur van de Nederlandse afdeling van de vereniging Pro Petri Sede. In zijn preek benadrukte bisschop-coadjutor Van den Hende dat Johannes-Paulus II tijdens zijn pontificaat steeds op de werking van de Heilige Geest heeft vertrouwd. De paus getuigde ondermeer in zijn encycliek Dominum et Vivificantem (1986) dat de Heilige Geest van vitaal belang is in het leven van de Kerk.

Aanwezigheid beeld gepast
Bisschop-coadjutor Van den Hende gaf graag gehoor aan het verzoek van de parochie van de basiliek om het beeld in te zegenen, ook al is Johannes Paulus nog niet heilig verklaard. “Op veel plaatsen is het gebruikelijk om personen die als voorbeeld gelden of een bijzondere betekenis voor de samenleving hebben met een beeld te eren. Paus Johannes-Paulus II heeft een bijzondere betekenis voor de Kerk en de christelijke cultuur. Hij heeft ons geloof van binnenuit voorgeleefd. Daarom is de aanwezigheid van een beeld van hem in de basiliek van Oudenbosch gepast. Vele gelovigen beschouwen Johannes Paulus reeds als een heilige. Op het St. Pietersplein klonk bij zijn overlijden zelfs “subito santo”. Maar een zalig- of heiligverklaring zal niet terstond gebeuren want in de Kerk moet t.z.t. eerst nog de zorgvuldige procedure voorafgaande aan een zalig-verklaring worden doorlopen.”

Getroffen door gebed
Bisschop-coadjutor Van den Hende heeft ook zijn persoonlijke herinneringen aan deze paus. “Ik was veertien jaar toen hij paus werd. Tijdens mijn studie in Rome heb ik hem regelmatig van dichtbij of veraf gezien. Hij was een man van gebed. Mij trof het dat de paus ook te midden van massa’s mensen trouw bleef aan het gebed, tekenend voor zijn trouw en toewijding aan God. Hij was steeds opnieuw daadwerkelijk een verwijzing naar de Heer.”

Pro Petri Sede was oorspronkelijk de vereniging voor voormalige zouaven en hun afstammelingen. Later is het lidmaatschap ook opengesteld voor allen die een pauselijke onderscheiding hebben ontvangen. Zij tracht door haar activiteiten de trouw aan de paus en de Kerk te bevorderen.

(Foto: Myriam de Jong-Smits)

Andere berichten