Beëindiging werkzaamheden Franck Ploum

28 januari 2007

In de weekendvieringen van zaterdag 27 januari en zondag 28 januari is in de Mariakerk in Oosterhout en de H. Corneliuskerk in Den Hout mededeling gedaan dat Franck Ploum zijn werkzaamheden beëindigt met ingang van 1 februari 2007.

Franck Ploum heeft in zijn persoonlijke leven een keuze gemaakt die naar het inzicht van de kerk onmogelijk is en niet verenigbaar is met het ambt van diaken en de pastorale arbeid die hij verricht. De bisschop van Breda, mgr. Muskens, heeft ten gevolge daarvan het besluit moeten nemen dat Franck Ploum zijn werk in de kerk niet kan voortzetten.

Franck Ploum was sinds 1 januari 2003 als diaken werkzaam in het parochieel samenwerkingsverband Thomas, waar hij zich zeer heeft ingezet voor ontwikkeling van het profiel Geloof en cultuur.

Andere berichten