Bedevaarten in het bisdom: de Begankenis naar Berendrecht

16 september 2014

In oktober vindt de bisdombedevaart 2014 naar Polen plaats. De bisdombedevaart vindt eens in de drie à vier jaar plaats. In het bisdom van Breda zijn echter vele bedevaarten die jaarlijks en zelfs vaker plaatsvinden. De Begankenis van Ossendrecht is er daar één van.

De oudste processie van Nederland
Voor de 269e maal trok op 8 september 2014 de Begankenis van Ossendrecht naar Berendrecht. Deze bedevaart vindt al sinds 1746 plaats op het Feest van Maria Geboorte. Ze is enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen. Hiermee is het de oudste processie van Nederland. De organisatie van deze bedevaart ligt bij het Genootschap Berendrechtse Begankenis. Het contactadres van dit Genootschap is: F.Fontijn. Duinstraat 30. 4641 GH Ossendrecht. tel. 0164-673182.

De oorsprong van deze bedevaart ligt in een belofte van de bevolking van Ossendrecht. In 1747 brak in de omgeving de pest uit, een dodelijke ziekte waaraan velen bezweken. De bevolking van Ossendrecht trok naar Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg te Berendrecht om Maria te vragen een einde te maken aan de epidemie. Het gebed werd verhoord. De Ossendrechtenaren beloofden jaarlijks terug te komen, iets wat ze tot op de dag van vandaag doen.

Medewerker van het bisdom Hans de Jong maakte de bedevaart mee en schreef onderstaand verslag.

Verslag van de Begankenis van Ossendrecht naar Berendrecht

Rond 8.00 uur verzamelen zich de eerste pelgrims bij de H. Gertrudiskerk in Ossendrecht. Daar is een korte viering. Ongeveer 40 mensen maken zich op voor de bedevaart. Het is een echte bidtocht. Onder het bidden van een tientje van de rozenkrans verlaten ze de bebouwde kom van Ossendrecht om een uur later aan te komen bij de H. Gertrudiskerk te Zandvliet.

Onderweg weerklinkt regelmatig het Weesgegroet en zingen de pelgrims Marialiederen. Na een korte hulde aan het Heilig Hart is er gelegenheid de inwendige mens te versterken om na een half uur de laatste etappe van de tocht aan te vangen.

Bij de Sint Jan de Doperkerk in Berendrecht heet parochie-assistente Riet van Camp van de parochie te Berendrecht de pelgrims welkom. De kerk is inmiddels ook gevuld met de buspelgrims van ‘Herwonnen Levenskracht’ (www.herwonnenlevenskracht.nl), fietspelgrims en vele anderen.

Pastoor De Kort van parochie de Bron celebreert de eucharistieviering, terwijl de pastoraal werkster van parochie de Bron, Myriam de Jong-Smits in haar getuigenis stil staat bij de persoon van Maria. “Op deze dag trekken sinds jaar en dag mensen uit Ossendrecht naar Berendrecht, naar Maria. Wat komen ze zoeken bij Maria? Ontstaan uit dankbaarheid. Maar inmiddels verweven met meer dan alleen dankbaarheid. Ieder komt naar Maria, met zijn vragen, zijn zorgen, zijn gedachten,” vertelt zij.

Het dameskoor van de parochiekern H. Gertrudis te Ossendrecht verzorgt de liturgische gezangen tijdens de viering. De middag sluit af met een meditatieve Mariaviering bij de Lourdesgrot in de nabijheid van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg.

Naast pastoor De Kort en pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits levert ook Riet van Camp een belangrijke bijdrage. Na deze viering keert iedereen terug naar Ossendrecht, waar kerkklokken de bedevaartgangers begroeten. Een kort lof besluit de bedevaart.

Uit een korte rondgang blijkt hoe waardevol de bedevaart is en hoe trouw sommige mensen deelnemen. “We komen hier al van jongs af aan,” vertelt mevrouw Hertogh uit Nieuw-Vossemeer. “We gingen al met ons moeder. Toen ze stierf hebben wij, mijn zussen en ik, beloofd om, zo lang we kunnen, deel te nemen aan de Begankenis. Wij doen dit al zestig jaar.”

Een andere deelneemster doet voor de eerste keer mee. “Ik heb een intensieve periode in mijn leven achter de rug,” zegt ze. “In die periode heb ik de waarde van rustpunten in mijn leven ontdekt. In juni ben ik voor de eerste keer naar de Maria-Ommegang gegaan. Deze maakte op mij een grote indruk. Later ging ik naar de Marie-Adolphineviering en nu de Begankenis. De Begankenis is zo’n moment om tot rust te komen. Ik ben blij dat deze rustpunten gegeven zijn en mijn ouders mij het katholieke geloof als basis voor mijn leven hebben meegegeven.”

 

 

Andere berichten