Bedevaart naar de basiliek in Hulst

20 juli 2016

De Heilige Willibrordusbasiliek is, zoals de Michelingids zegt, een omweg waard. Dat is altijd al zo maar zeker in het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De basiliek is een van de drie pelgrimskerken in het bisdom van Breda. In de koorkerk wordt bijzonder aandacht geschonken aan de zeven lichamelijke werken van Barmhartigheid.

Cecile van Tiggelen coördineert de activiteiten rond het Heilig Jaar in de basiliek.”Er is meer bezoek dan andere jaren,” zegt ze. “Zo komen er regelmatig groepen. Onlangs zijn een groep van de H. Augustinusparochie uit Breda en de Katholieke Bond van Ouderen uit Sint Jansteen geweest. Zij komen voor het Heilig Jaar.” Buiten deze groepen komen er ook individuele toeristen. Het blijkt dat zij vooral voor de kerk komen en niet zo gauw doorlopen,” aldus Cecile.

Zij praat vol enthousiasme over de inrichting van deze koorkerk. Via een speciale poort kom je in de wereld van verbondenheid. De zeven werken van barmhartigheid worden samen met verschillende maatschappelijke organisaties uitgebeeld. Zij zijn de huidige vertegenwoordiging van de werken van barmhartigheid. Bij de stand van Amnesty International worden kaarten geschreven om gevangenen een hart onder de riem te steken. Verder zijn er stands van het Leger des Heils, de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Rouwzorg 0114, het Waterproject, de Zonnebloem en de Vastenactie. Voor kinderen en ouderen zijn spelen om kennis te maken met deze werken.

De koorkerk in de Basiliek zal vanaf mei open zijn op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur (gratis) . De basiliek zelf is dagelijks geopend. De VVV verzorgt elke eerste zaterdag van de maand om 13.00 uur een rondleiding in de basiliek. De minimale grootte van de groep is tien personen en de kosten bedragen € 5,– per persoon. Deze rondleiding speelt in op de zeven werken van barmhartigheid. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de VVV (tel. 0114-315221). 
 

Andere berichten