Bedevaart Beauraing in het heilig jaar en gouden Beauraingspeld voor vicaris Verbeek

13 juni 2016

“Maria heeft aan de kinderen Voisin en Degeimbre de belofte gedaan dat ze de zondaars zal bekeren en tot haar zoon zal brengen. Dit wonder vind hier dagelijks plaats. In de stille ontmoeting tussen Maria en de pelgrim kan een ommekeer tot stand komen. Zoals de barmhartige vader in de parabel zijn jongste zoon staat op te wachten. Zo wacht Maria ons op met open handen.” Dit zei vicaris Verbeek tijdens de driedaagse bedevaart naar Beauraing die gehouden werd van 4 tot en met 6 juni.

Het thema van de bedevaart sloot aan bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en luidde: Maria, Moeder van barmhartigheid. Op velerlei wijze werd bij dit thema stilgestaan.

Aan het eind van de eucharistieviering op zondag 5 juni stond de organisatie stil bij de verschillende jubilarissen onder wie vicaris Verbeek. Vijfentwintig jaar geleden kwam hij als priesterstudent voor de eerste maal in Beauraing. Hij ging mee met de Bredase diocesane bedevaart en assisteerde bij de pastorale begeleiding van pelgrims. Sindsdien heeft hij geen jaar overgeslagen. Verschillende personen onder wie Jan van Wijk, vice-voorzitter van de Bergse Lievevrouweparochie en mevrouw Corry Elzakkers-Hultermans van Stichting Floriana uit Begen op Zoom spraken hem waarderend toe. De Stichting Floriana zet zich in voor kinderen uit de Poolse plaats Szczecinek. De gemeente Bergen op Zoom heeft een stedenband met deze plaats.

Namens het Beauraingcomité reikte Elma Bastianen-Luijkx vicaris Verbeek de gouden Beauraingspeld uit. Ze memoreerde dat vicaris Verbeek als priesterstudent hier kwam en geraakt werd door Maria met het Gouden Hart. In 1996 werd Paul Verbeek voorzitter van het diocesane comité. Elma Bastianen-Luijkx sprak namens de pelgrims waardering uit voor zijn inspirerende verkondiging. “Een van de vele talenten die je hebt, is het kunnen verwoorden en overbrengen van teksten, in verstaanbare en begrijpelijke taal. Je ‘vertaalt’ Bijbelteksten naar de huidige tijd en haalt er voorbeelden bij uit eigen ervaring en ondervinding, wat bij de mensen tot hun verbeelding spreekt. Een zeer waardevolle gave die jij hebt en waar velen van mogen meegenieten.” Ze sprak de hoop uit dat vicaris Verbeek, te midden van zijn drukke werkzaamheden nog veel jaren met de pelgrims naar Beauraing zal optrekken.

Tussen 29 november 1942 en 3 januari 1933 is Maria in Beauraing 33 maal verschenen aan vijf kinderen. Zij beloofde de kinderen dat zij de zondaars zou bekeren. Maria, de moeder met het gouden hart, roept op tot voortdurend gebed. Zij heeft gewild dat gelovigen in Beauraing op bedevaart komen. Voor velen is Beauraing een plaats van hoop en vertrouwen. In 1949 heeft mgr. A.M. Charue, de bisschop van Namen, het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen erkend.

 

Andere berichten